ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Okr. výkonný výbor ČSTV Uh. Hradiště
IČO 00435953
Bank. spojení Komerční banka
číslo účtu
Telefony
572553454 (i fax)
572553396
602512397
e-mail cstv-uh@sendme.cz

Podrobnější informace naleznete na adrese http://cstvuh.wz.cz/

Složení výkonného výboru
JUDr. Antonín Blažek předseda
František Grebeníček tajemník
Ing. Lumír Hedbávný člen
František Tejnil člen
Ing. stanislav Travenec člen
Libor Stojaspal člen
Miroslav Bahula předseda revizní komise
Svatava Blahová místopředsedkyně revizní komise
František Kubík člen revizní komise
Ivana Hrušková člen revizní komise
Miroslav Šácha člen revizní komise
Eva Nožičková člen revizní komise

Členská základna
Počet TJ/SK 125
Počet členů 36

Sdružené sportovní svazy
OFS Okresní fotbalový svaz
OSLH Okresní svaz ledního hokeje
OSST Okresní svaz stolního tenisu
OŠS Okresní šachový svaz
OTS Okresní tenisový svaz
OVS Okresní volejbalový svaz
OASPV Okresní asociace Sport pro všechny