ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Okresní sdružení ČUS Uherské Hradiště, z.s.
Tyršovo nábřeží 440, 686 01 Uh. Hradiště
IČO 00435953
Bank. spojení Komerční banka
číslo účtu 4335-721/0100
Telefony
602512397
e-mail travenec@uh.cz

Podrobnější informace naleznete na adrese http://cusuh.webnode.cz

Složení výkonného výboru
Ing. Stanislav Travenec předseda
Miroslav Bahula místopředseda
Ing. Lumír Hedbávný člen
Libor Stojaspal člen
František Grebeníček člen
Ivana Hrušková člen
Eva Nožičková člen
Svatava Blahová předseda revizní komise

Členská základna
Počet TJ/SK 116
Počet členů 32869

Sdružené sportovní svazy
OFS Okresní fotbalový svaz
OSLH Okresní svaz ledního hokeje
OSST Okresní svaz stolního tenisu
OŠS Okresní šachový svaz
OTS Okresní tenisový svaz
OVS Okresní volejbalový svaz
OASPV Okresní asociace Sport pro všechny