ZKO ČUS Zlín

Další informace o činnosti a akcích konaných v rámci ČUS naleznete na stránkách www.cuscz.cz/

Dokumenty
Den otevřených dveří VOŠ ČUS 12.04. 2018

Informace Zlínské krajské organizace ČUS
Výzva Program jednorázové akce ZK 2018 22.12. 2017
Výzva Program obce do 2000 obyvatel ZK 2018 22.12. 2017
Výzva Program podpora mládeže ZK 2018 22.12. 2017
Program jednorázové akce ZK 2017 09.01. 2018
Program činnost a rozvoj mládeže ZK 2017 09.01. 2018
Program obce do 2000 obyvatel 09.01. 2018
Žádosti - Programy ZK 22.01. 2018
Výzva sportovec ZK 2017 04.02. 2018
Nominace Sportovec kraje 2017 04.02. 2018
Hodnotící výroční zpráva ZKO ČUS za rok 2017 20.08. 2018

Aktuální informace
Nabýtka propagace ČUS 12.11. 2017
Nabýtka propagace ČUS II 12.11. 2017
Ochrana osobních údajů GDPR 15.05. 2018
Ochrana osobních údajů GDPR 15.05. 2018
Ochrana osobních údajů GDPR 15.05. 2018
Usnesení VH ČUS 22.06. 2018
Investice pro TJ/SK 12.09. 2018
Výzva Můj klub na rok 2019 01.10. 2018
Avizo, vratka Můj klub 2019 01.10. 2018
Rozpočet Můj klub 2019 01.10. 2018
Žádost Sportuj s námi 2019 22.10. 2018
Podpora 10.12. 2018

Členská základna
IS ČUS veřejný přístup 20.11. 2017
Směrnice o evidenci čl. základny 21.06. 2018

MŠMT informace
MŠMT ČR 31.12. 2017
Investiční program MŠMT 08.11. 2018
Vyúčtování neinvestičních dotací 2018 16.11. 2018

Valné hromady ZKO ČUS
17. VH ZKO ČUS usnesení 02.07. 2018
17. VH ZKO ČUS zápis 11.07. 2018

Zpravodaj ČUS
Zpravodaj ČUS 4 2018 03.05. 2018
Zpravodaj ČUS 5 2018 13.06. 2018
Zpravodaj ČUS 7 2018 19.09. 2018
Zpravodaj ČUS 8 2018 29.10. 2018
Zpravodaj ČUS 9 2018 03.12. 2018