ZKO ČUS Zlín
Složení krajské rady ZKO ČUS
Mgr. Karel Jankovič člen KR, ZKVV ČSLH
PaedDr. Roman Macek místopředseda ZKO ČUS
František Grebeníček místopředseda ZKO ČUS
Robert Filgas člen KR za okres Vsetín
Ludmila Syptáková člen KR za okres Kroměříž
Pavel Brímus člen KR za okres Zlín
Ing. Josef Balaštík předseda KR, ČJ F-oblast Zlín
Ing. Libor Slezák člen KR za svaz orientačních sportů
František Miko člen KR, KFS Zlín

Složení dozorčí komise ZKO ČUS
Jiří Gruník člen revizní komise, OS ČUS Zlín
Jaroslav Janeba člen dozorčí komise
Anton Pastorek člen revizní komise, OS ČUS Vsetín