ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Zlínský krajský výkonný výbor ČSLH
Hradská 854
76001
Zlín
IČO 70925003
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800
Telefony
+420737533722
e-mail ks-zlin@cslh.cz

Podrobnější informace naleznete na adrese http://

Kontaktní osoby
Tomáš Jankovič sekretář