ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Česká jezdecká federace - Zlínská oblast
Hradská 854
76236
Zlín
IČO 70925003
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800 vs:013
Telefony
573 351 066
e-mail jkhana@centrum.cz

Podrobnější informace naleznete na adrese www.zocjf.cz

Kontaktní osoby
Ing. Josef Balaštík předseda
Marie Sehnalová sekretář