ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Zlínský krajský volejbalový svaz
Hradská 854
76236
Zlín
IČO 70925003
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800 v.s.:040
Telefony
777764690
e-mail

Podrobnější informace naleznete na adrese http://

Kontaktní osoby
František Janík předseda
PaedDr. Roman Macek místopředseda