ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Zlínský krajský svaz triatlonu
Hradská 854
76236
Zlín
IČO 70925003
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800 v.s.:051
Telefony
577220168
602780485
e-mail

Podrobnější informace naleznete na adrese http://

Kontaktní osoby
Karel Janák předseda
Jiří Daněk místopředseda
Eva Neherová hospodář