ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Zlínský krajský svaz stolního tenisu
Hradská 854
76236
Zlín
IČO 70925003
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800 v.s.:034
Telefony
571411796
577901890
e-mail

Podrobnější informace naleznete na adrese www.zksst.cz

Kontaktní osoby
Karel Karlovský předseda
Mgr. Karel Zahradníček místopředseda