ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Krajská soutěžní komise české gymnastické federace
Hradská 854
76236
Zlín
IČO 70925003
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800 v.s.:033
Telefony
777 114 602
e-mail

Podrobnější informace naleznete na adrese http://

Kontaktní osoby
Otto Riessler předseda
Jurij Bezručko místopředseda