ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Krajský plavecký svaz Zlín
Hradská 854
76236
Zlín
IČO 70925003
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800 v.s.:028
Telefony
577210739-42
604204956
e-mail

Podrobnější informace naleznete na adrese http://

Kontaktní osoby
PaedDr. Petr Přikryl předseda