ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Krajská nohejbalová soutěžní komise Zlínského kraje
Hradská 854
76236
Zlín
IČO 70925003
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800 v.s.:026
Telefony
724 523 790
e-mail

Podrobnější informace naleznete na adrese http://

Kontaktní osoby
Ing. Martin Andris předseda
Petr Čunek sekretář