ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Krajský svaz minigolfu Zlín
Hradská 854
76236
Zlín
IČO 70925003
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800 v.s.:008
Telefony
731171344
e-mail

Podrobnější informace naleznete na adrese http://

Kontaktní osoby
Ing.Ivan Doležel předseda