ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Krajský svaz lyžování Zlín
Hradská 854
76236
Zlín
IČO 70925003
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800 v.s.:022
Telefony
571654159
602544568
e-mail

Podrobnější informace naleznete na adrese http://

Kontaktní osoby
Ing. Jaroslav Trhlík předseda
Ludmila Bayerová hospodář