ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Krajský horolezecký svaz ve Zlíně
Hradská 854
76236
Zlín
IČO 70925003
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800 v.s.:010
Telefony
777 030 851
e-mail triop@triop.cz

Podrobnější informace naleznete na adrese http://

Kontaktní osoby
Václav Pátek předseda