ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Zlínský krajský svaz házené
Hradská 854
76236
Zlín
IČO
Bank. spojení GE Money Bank
číslo účtu 1730408504/0600
Telefony
739 231 311
e-mail zlinsky-ksh@seznam.cz

Kontaktní osoby
Petr Novák