ZKO ČUS Zlín
Základní údaje
Krajský svaz cyklistiky Zlín
Příkrá 2796/21
76001
Zlín
IČO 70864276
Bank. spojení SBERBANK a.s.
číslo účtu 2080000914/6800 v.s.:006
Telefony
577215620
e-mail misl@razdva.cz

Podrobnější informace naleznete na adrese http://

Kontaktní osoby
Michal Mráček předseda
PaedDr. Jaromír Macík místopředseda
Ing. Jan Krejčí hospodář