ZKO ČUS Zlín

Příjem z loterie ........

2.1. 2015
Ertl: Příjem z loterie je tak významný, že ho žádný panovník nezakáže

Není pochyb, že loterie zasahovala do mnoha oblastí, které měly velký význam pro stát i společnost, jak je tomu ovšem i dnes. Loterie byla významným zdrojem příjmů do státní pokladny a měla tedy velký význam pro stát, ovšem i dnes.

Tento příjem byl tak významný, že i panovníci, kteří patřili mezi odpůrce loterie, ji nemohli jen tak zakázat. Druhým, nicméně negativním ekonomickým faktorem byla skutečnost, že loterie přivedla mnoho jedinců do existenčních problémů. Proto měla loterie řadu odpůrců a mnozí bojovali za její úplné zastavení či zrušení. Loterie také často sváděla k trestné činnosti. Proto, jak se říká ve Všeobecném slovníku právním, platí tvrzení, že „možno však právem tvrditi, že, pokud číselní loterie trvá, potud že trvá též dávný boj proti ní.“ Píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Zdeněk Ertl.

Hazard a sport

V rakousko-uherských, a tedy i v českých zemích, byly hazardní hry mimo státní loterii zakázány. „Hazardní hry jsou všechny takové, při nichž výhra neb prohra nezávisí na způsobilosti neb umělosti hráčově, alebrž výhradně nebo aspoň hlavně na náhodě, a každá taková hra jest zapovězena, ať již zvláště a jmenovitě zakázána byla čili nic.“  Dvorským dekretem z října 1784 č. 469  byly pak výslovně zakázány hry jmenovitě např.: farao, basette, hra v kostky, trenta, ferbl, strašák, maccao, jednadvacet, hra pod hromádky atd.. Taktéž ve veřejných šenkovnách, hostincích a kavárnách byly dále zapovězeny další hry např.: Loterie, loterní dauphin, tartl na způsob loterie atd..

Tradice darování části výdělku na dobročinné účely

I dnes je hazard významným zdrojem příjmů do státní pokladny. Přes všechny politické a státní změny zůstala i tradice zavedená panovnicí Marií Terezií.  V průběhu staletí se měnila jen forma a výše. Bylo to vždy rozhodnutí státní, na jaké dobročinné účely bude část peněz z hazardu použita. Víme, co se stalo, když stát převedl loterie do soukromého vlastnictví a společnost s výhradním postavením na trhu -Sazku - začali řídit sportovní funkcionáři. Doba, kdy část peněz z hazardu šla přímo na podporu sportu, kultury a další dobročinné účely, netrvala dlouho. Sazka zkrachovala. Následně poslanci dovršili zkázu, odhlasovali zněnu zákona a zrušili možnost posílat peníze z hazardu na dobročinnost.

Od počátku roku 2014 změna zákona umožnila společnostem provozující loterie a jiné hazardní hry darovat část odvodu loterijních daní Českému olympijskému výboru. Myšlenka to byla určitě dobrá. Peníze tak mohou opět jít přímo na dobročinné účely, na podporu sportu a hlavně sportu dětí. Bohužel výsledek je takový, že peníze jsou jenom pro některé děti. Navíc, když se podíváme, jaká částka vychází v jednotlivých sportech v přepočtu na dítě, tak se Vám z toho zamotá hlava.

Vítám proto rozhodnutí ministra financí Andreje Babiše, že chce dát do sportu, na dobročinné účely z hazardu podstatně víc peněz. Vítám také, že chce, aby se tyto peníze dostaly tam, kde jsou hlavně potřeba, do té nejnižší úrovně, kde se pracuje s dětmi a kde se tvoří základ sportu. A doufám, že rozdělení bude tentokrát spravedlivé pro všechny sportovce a hlavně pro všechny děti, dodává Zdeněk Ertl.