ZKO ČUS Zlín

Olympijská hlídka v našem kraji

16.12. 2014
Návštěva olympijské hlídky v Polešovicích


Naše škola se přihlásila do celostátního sportovního projektu „Sazka olympijský víceboj“. Za brzké přihlášení jsme získali pro školu sportovní set v hodnotě 5000 Kč. Dalším krokem bylo plnění 8 disciplín – skok z místa (trojskok), běh 500 m (1000 m), Tběh, postoj čápa, sed­leh, hod basketbalovým míčem, hluboký předklon a sprint na 60 m. Žáci plnili disciplíny v hodinách tělesné výchovy, ve sportovních kroužcích. Podařilo se zapojit celou školu, což čítá 232 žáků. Naši nejmenší ještě navíc obdrželi sportovní knížky Čtyřlístku, ve kterých plní dalších 50 úkolů. Pro všechny, kteří se projektu účastní, bude nachystána analýza jejich předpokladů a také sportovní vysvědčení. Díky naší šikovnosti a obětavosti nejen žáků, ale i učitelů se podařilo získat pro naši školu olympijskou hlídku v čele s Jirkou Prskavcem, vícemistrem světa, evropským šampionem ve vodním slalomu. Ten den nastal 4. prosince 2014, kdy k nám hlídka kolem 11 hod. dorazila. Spolu s Jirkou Prskavcem přijel také Olda Svojanovský, dvojnásobný olympijský medailista ve veslování.
Vše se uskutečnilo v Sokolovně v Polešovicích za účasti celé školy i pana místostarosty. Každá třída byla oblečena do triček určitých barev, které symbolizují olympijské kruhy. Po úvodních slovech přišlo na řadu malé překvapení od nás, kdy si paní učitelka Vaďurová nacvičila s žáky olympijskou znělku pro naše hosty. A potom už hurá na soutěžení, kterého se účastnilo 20 vybraných žáků, kteří tuto možnost získali za svůj přístup nejen ke sportu. Soutěžilo se ve skoku, v běhu a hodu basketbalovým míčem i s olympioniky. Žáci byli odměněni drobnými dárky a tričkami. Po soutěžích proběhla beseda, kdy všichni kladli nejrůznější otázky Jirkovi Prskavcovi a Oldovi Svojanovskému. Na závěr proběhla autogramiáda a focení nejen s hosty, ale také s Pinďou ze Čtyřlístku, který celý program provázel spolu se skvělým moderátorem.
Cílem celého projektu je děti i rodiče přivést zpátky ke sportování a pohybu, který v dnešní době čím dál více schází. Všem se program moc líbil, poděkování patří nejen olympijské hlídce, ale také všem, kteří se na něm nějakým způsobem podíleli. Už teď se těšíme na druhé pololetí, ve kterém bude projekt pokračovat a snad se nám podaří hlídku zase přivést k nám do Polešovic.