ZKO ČUS Zlín

Ocenění dobrovolníkům

5.12. 2014

ZLÍNSKÝ KRAJ, OTROKOVICE – Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase věnují vytrvale a nezištně práci s dětmi a mládeží, ocenil Zlínský kraj letos již po jedenácté. Vzdává tak hold lidem, kteří dlouhodobě dávají vzor v chování nejmladší generaci a přispívají tak k správnému směřování společnosti. Dnes se tato slavnostní událost odehrála v Otrokovické Besedě, kde nominovaným popřál mnoho energie při další práci s mladší generací hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast zdravotnictví Lubomír Nečas, člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Navrátil a člen Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu Ladislav Kryštof.

Na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje bylo letos doručeno celkem 40 nominací, a to od představitelů měst a obcí, škol a školských zařízení, nevládních neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů z celého Zlínského kraje. Výběrová komise navrhla Radě Zlínského kraje k schválení ocenit 19 dobrovolných pracovníků a to na základě předem stanovených kritérií, jimiž byla: dlouhodobá činnost, více oblastí či druh zájmového zaměření, práce s dětmi a mládeží z ohrožených sociálních skupin, působení v iniciačních a poradních orgánech, publikační činnost související s volnočasovými aktivitami. Ocenění dobrovolní pracovníci převzali z rukou představitelů Zlínského kraje pamětní medaile, pamětní dekrety a upomínkové předměty. Slavnostního setkání se zúčastnili také navrhovatelé oceněných.

 

V roce 2014 byli oceněni tito dobrovolní pracovníci:

Brázdová Eva volný čas / Svaz skautů a skautek ČR, Skautské oddíly Lukov

Horák Pavel / volný čas / Český svaz včelařů v Luhačovicích

Liba Lubomír, Mgr. / sport / TJ Zbrojovka Vsetín, klub házené

Mahdal Josef / sport / TJ Nivnice, Oddíl v zápase řecko-římském a volném stylu

Máša Pavel / hasiči / Sbor dobrovolných hasičů Břest

Navrátilová Radka, Ing. / sport / TJ Sokol Vsetín, taneční oddíl All Style Unit

Nečas Petr, Ing. / volný čas / Občanské sdružení Dračí skála

Nemeček Roman / sport / TJ Jiskra Otrokovice, oddíl házené

Papežíková Irena / kultura / Sdružení přátel lidové kultury Kašava, folk. soub. Maryjánek

Pařilová Dagmar / sport / TJ Sokol Holešov, oddíl sportovní gymnastiky

Skalík Josef / volný čas / Myslivecké sdružení Hutisko-Solanec, kroužek POŠTOLKA

Strašáková Olga, Mgr. / volný čas / Město Kunovice

Ševčíková Sylvie / volný čas / Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště

Šneidr Jakub / volný čas / TOM Medvědí stopa Holešov

Tarabus Ladislav, Ing. / kultura / Národopisný soubor Klobučan, Valašské Klobouky

Urubčík Zbyněk / hasiči / Sbor dobrovolných hasičů Šumice

Vakrčka Libor, Mgr. / sport / TJ Alcedo Vsetín, plavecký oddíl

Valová Milada, Mgr. / volný čas / Základní škola Ratiboř

Vašíček Zdeněk / hasiči / Sbor dobrovolných hasičů Morkovice

 

Zpracovala: Veronika Bystroňová