ZKO ČUS Zlín

Realita byla jiná...

4.6. 2020
Realita byla jiná než co bylo "na papíře"

Jak vnímáte institut Sportovní agentury? Vznik Národní sportovní agentury vnímám jako výsledek dlouhodobého posilování významu a role sportu ve společnosti a to nejen z pozice zdravotní a sociální, ale i ekonomické. Samozřejmě bychom jako sportovci byli rádi, aby se sportu věnovalo samostatné ministerstvo, ale i vznik agentury vnímám jako možný kontinuální krok k tomuto cíli. Pomůže ve financování/pozvednutí českého sportu? Tato otázka má více rovin. Obecně existuje představa, že přílivem peněz dojde i k lepším sportovním výsledkům. Kdo se ve sportu pohybuje, ví, že vše není jenom v penězích, ale je to také o lidech. Sport a jeho „pozvednutí“, jak jste to nazval, je z hlediska výkonnosti dlouhodobý proces a zlepšením jeho financování se růst kvality může projevit i v horizontu desetiletí, nebo se dokonce nemusí projevit vůbec. V „pozvednutí“ sportu bych tak neviděl jenom konečné sportovní výsledky, ale myslím, že bychom ho měli vnímat v širších souvislostech a to především zdravotních, sociálních, ekonomických tak, aby sport v celé své složitosti a hierarchii byl pro celou společnost přínosem. A 
tomu vzniklá Národní sportovní agentura může významně přispět. V čem jsou její pozitiva, nebo naopak negativa? Trošku mě mrzí, že vznik Národní sportovní agentury je vnímán pouze z pohledu rozdělování dotací. Média zkratkovitě řeší pouze peníze a dotace. Ale tak to není. Agentura by měla mít spoustu dalších úkolů a rolí, na kterých se dosud nepracovalo nebo se pracovalo málo. Sportovce totiž netrápí pouze finance, ale mnoho dalších problémů, které souvisí s dalšími oblastmi sportovního života – legislativou, administrativou, vzděláváním, zdravotní péčí atd. S tím vším samozřejmě souvisí nastavení systému financování. Nesmíme však vidět za vznikem Agentury jen řešení finanční podpory sportovního prostředí. Je třeba, aby Agentura „bojovala“ za sportovní prostředí při 
tvorbě legislativy, rozvoj sportu podporovala tvorbou reálných koncepcí s reálně stanovenými cíli, reagovala na vývoj sportovního prostředí a rozhodování postavila na základě správných a reálných analýz, nikoliv na přání zájmových skupin atd. atd. To jsou příležitosti, které může Agentura využít. Jaký bude výsledek, zda pozitivní, nebo negativní ukáže budoucnost. Jaké opatření na pomoc českému sportu byste zavedl vy? Sport se nenachází v dobré kondici. Příčina není jedna, abychom na ni mohli ukázat a říci, teď to budeme dělat jinak. Příčin je celá řada a najít jednoduché řešení není možné. Nicméně jako jednu ze zásadních věcí vidím to, že je třeba, aby hlava sportu (nově Agentura) řekla, jak chce, aby sport v celé své struktuře a rozmanitosti fungoval, stanovila reálné a dosažitelné cíle a k dosažení těchto cílů směřovala své reálné kroky. Dosud to víceméně fungovalo tak, že „něco bylo na papíře“, ale realita byla naprosto odlišná a vládla spokojenost s tím, že je to na papíře. Vím, že je to běh na dlouhou trať a možná i naivní představa, ale doufám, že sport bude mít ve společnosti pozici, která mu přísluší.