ZKO ČUS Zlín

Schválenou miliardu chceme vyplatit...

2.6. 2020

Vláda ČR v pondělí večer schválila návrh zákona rozdělení jedné miliardy korun na dotační program podpory sportovních organizací, který má název Covid sport. Týká se neprofesionálních klubů, jednot a sportovních spolků. „Nyní dokončujeme dotační program. Peníze chceme rozdělit už v létě," řekl v exkluzivním rozhovoru pro Sport.cz a Právo předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který umožní rozdělovat Národní sportovní agentuře finance již letos. Díky tomu může vypsat dotační program na podporu sportovišť zasažených koronavirovou krizí. Bylo těžké ho prosadit?

V politice nikdy nic zadarmo nedostanete, ale naštěstí většina kolegů z Poslanecké sněmovny a ze Senátu si je vědoma, jak moc tvrdě současná epidemiologická situace zasáhla český sport a změnu zákona podpořila. Pokud by zákon, který legislativně rozšiřuje působnost Agentury o možnost vyplácení finančních prostředků na podporu sportu již v tomto roce neprošel, nebyla by jiná cesta, jak českému sportu pomoci. Rok 2020 je, co se týká agendy financování sportu přechodný – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyplácí finance z dotačních programů, ale nové již vypisovat nemůže. Národní sportovní agentura podle původního plánu naopak mohla vypisovat nové dotační programy, ale finance rozdělovat až od 1. ledna 2021. Nyní díky schválenému návrhu zákona budeme moci vypsat program na podporu krizí zasaženého sportovního prostředí Covid sport a ještě v letos vyplatit finance.

Máte už připravený dotační program a kdy se dostane k těm, kterým by měl pomoci?

Na dotačním programu Covid sport jsme intenzivně pracovali posledních několik týdnů. Jedná se o program, který podpoří zejména sportovní organizace, které provozují sportoviště nebo je mají v dlouhodobém pronájmu a musela být kvůli epidemiologické situaci uzavřena. V některých případech může neschopnost sportovních organizací hradit závazky spojené s provozováním sportovních zařízení způsobit přerušení dodávek energií, vody, tepla, chladu, případně poskytování jiných služeb, jejichž zajištění je pro správu sportovních zařízení nezbytné i v době, kdy jsou zcela uzavřena. Přitom jejich příjmy byly vinou uzavření sportovišť na nule a neměly z čeho tyto energie hradit. V tom by jim měl pomoci Covid sport.

Rozdělena bude miliarda korun, podle jakých kritérií?

Bude rozdělena do tří kategorií – pro sportovní organizace provozující sportovní zařízení, které jsou postiženy negativními dopady nouzového stavu spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené.

Druhou kategorií jsou sportovní organizace organizující či spoluorganizující sportovní akci, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti zrušit, odložit či omezit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly sportovní organizací marně vynaloženy nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v budoucnu.

Třetí kategorie je určena pro sportovní organizace, které musely uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření toto sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.