ZKO ČUS Zlín

Ministerstvo víc nemá, Hnilička chce jednat

3.4. 2020
Ztráta Sazky a pád na  finanční dno. Po  mírné obrodě dotační kauza. A  český sport stále jede na horské dráze. Ve chvíli, kdy měla začít státní podpora výrazně růst, se hlásí finanční rány spojené s  koronavirem. Ty navíc přicházejí ve  chvíli, kdy se předává vláda nad miliardami sportovního rozpočtu. Má sport šanci na pomoc, o niž nepochybně požádá? „MŠMT letos vyplatí v dotacích pravděpodobně nejvyšší částku, která není nijak krácena a bude se blížit sedmi miliardám korun. A vyplatí ji včas,“ ujišťuje Karel Kovář, náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a  mládeže na  MŠMT. „Tady je MŠMT jistotou pro klu
by i svazy, zároveň však v roce, kdy odbor sportu ukončuje svoji činnost a agenda přechází na Národní sportovní agenturu. Beze změny zákona jsou tedy možnosti MŠMT pomoci sportu nad rámec vytyčeného v roce 2019 téměř nulové.“ Ve srovnání s minulostí bohatý příspěvek ze státního rozpočtu ale teď sportu zřejmě nebude stačit. Pouští mu žilou obrovské fi nanční ztráty kvůli současné situaci. „Krize pořád trvá a  nikdo není schopný v tuto chvíli vyčíslit ztráty. Rozhodně ale budeme o ztrátách a kompenzacích do sportu jednat s příslušnými rezorty jako je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nechci nechat sportovní prostředí na holičkách,“ slibuje 
Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury. Krize zasáhla sport v přelomovém roce, v němž už rozvíjí svoji činnost nová agentura, nad prostředky pro sport má ale ještě vládu ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tam se musí sportovci obrátit, pokud budou usilovat o speciální podporu. „Žádost bude muset jít na MŠMT, peníze na rok 2020 jsou absolutně v gesci ministerstva. Ale agentura se ozvala, že to chce koordinovat. Chce si to téma vzít za své a předložit ho vládě,“ vysvětluje Marek Tesař, generální sekretář České obce sokolské. Hnilička je jako šéf nové agentury členem pracovní skupiny, v níž jsou zástupci velkých sportovních svazů, ČUS nebo Sokola.
„Teď se ukáže, jaké slovo ve  vládě bude agentura mít, když bude řešit výpadky. Budeme se snažit, aby nás bylo slyšet. Jsme koordinovaní. Každá skupina má svoje specifika. Sport pro všechny je jiný než ten výkonnostní nebo vrcholový,“ líčí Tesař. Sportovní agentura vznikla loni 1. srpna a od příštího roku dá českému sportu první samostatný orgán státní správy od května 1990. Sportovci si od ní slibují výrazný nárůst fi nančních prostředků a také zvýšení společenské prestiže. „Právě současná krize ukazuje, jak velmi důležitá je fyzická připravenost a kondice našich obyvatel,“ říká Hnilička. „Obyvatelé, kteří pravidelně sportují, mají vyšší odolnost vůči nákazám, takže prostředky, které stát 
do nich investuje prostřednictvím sportu, se jednoznačně vyplácí.“ Agentura zatím pokračuje v přípravách na svůj plnohodnotný nástup. Se začátkem nouzového stavu sice přerušila tzv. roadshow, informační kampaň, s níž objížděla kraje. Ale další práce pokračují. „V rámci přechodných ustanovení dochází k přechodu dle plánu i v současné krizi, současně agentura personálně nabírá nové úředníky, i když aktuální bezpečnostní opatření výběrová řízení lehce komplikují,“ říká Hnilička. „Za  velmi pozitivní považuji, že o výběrová řízení je veliký zájem – na některé referentské pozice se hlásí i dvanáct lidí, přitom ve státní správě je občas zázrak, když se přihlásí tři uchazeči.“