ZKO ČUS Zlín

Co si slibuje ČUS od nové agentury

15.1. 2020
Aktuálně  ČUS si od nové agentury slibuje rychlejší a větší dotace 20 středa 15. ledna 2020 Opožděná REVOLUCE MARTIN HAŠEK
O hodně víc peněz. A rychleji. To si slibuje Česká unie sportu od nové Národní sportovní agentury, která se pod vedením Milana Hniličky chystá na převzetí vlády nad českým sportem. Cílem je dostat se z loňských 7 miliard korun do roku 2025 na hranici jednoho procenta výdajů státního rozpočtu, což může být až 20 miliard korun.
PRAHA – Posílení postavení sportu a s tím spojené naděje na vyšší státní podporu vidí Česká unie sportu v nové Národní sportovní agentuře. Úřad vznikl vloni 1. srpna a od příštího roku bude mít na starosti rozdělování dotací pro sportovní prostředí. Český sport získal samostatný orgán státní správy poprvé od května 1990. „Bohužel, revoluce ve sportu začíná až po třiceti letech,“ říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. „Je významné, že se po třiceti letech podařilo vytvořit orgán státní správy pro český sport. Bude reprezentovat český sport na vládní i mezinárodní úrovni. V  našich představách je stále ministerstvo, ale jsme rádi, že poslanci prosadili tuhle složitou věc v parlamentu a byla přijata novela zákona o podpoAUSTRALIAN OPEN 2020 INZERUJTE TERMÍN KONÁNÍ 20. 1. – 2. 2. 2020
Kontaktujte nás! Telefonní číslo: 739 162 964 E-mail: obchod@cncenter.cz
V NAŠICH SPORTOVNÍCH TITULECH v době konání grandslamového tenisového turnaje
315890/15 - INZERCE
ře sportu, která zřídila Národní sportovní agenturu.“ Jedním z hlavních úkolů nového úřadu bude zvýšit objem fi nancování sportu ze státního rozpočtu. Vloni šlo do sportu sedm miliard korun, což byl proti roku 2015 víc než dvojná
sobek. Letos rozdělí do sportu ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 7,25 miliard, z dalších zdrojů se do sportu dostane další miliarda. Cílem pro další léta je ale dostat se minimálně na úroveň podpory kultury, která činí čtrnáct miliard.
„Stává se ze mě bojovník za rozpočet. Jsme opravdu sportovní národ, týká se to každého z nás. Nerozumím tomu, proč tak obrovský fenomén, jako je sport, má polovinu rozpočtu, co má kultura,“ řekl předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Cílem pro dalších pět let je dostat se na úroveň jednoho procenta státního rozpočtu, jak to slibuje vládní koncepce podpory sportu. To by mohlo znamenat nárůst podpory až na 20 miliard korun. „Vycházíme z koncepce přijaté vládou. Budeme připravovat dvouleté akční plány. Součástí koncepce je i postupné navyšování rozpočtu do sportu až na jedno procento ze státního rozpočtu v roce 2025. Bereme to jako naši povinnost, musíme o to bojovat,“ říká Hnilička. „Budeme se snažit sport dál propagovat, rozpočet potřebujeme vyšší. Připravujeme taková pravidla, aby bylo jasné, kam peníze jdou.“ Současná podpora sportu je ve výši přibližně půl procenta státního rozpočtu. Hnilička předpokládá, že se fi nanční prostředky pro sport budou každým rokem zvyšovat o desetinu procenta až na zmíněné jedno procento. „Mezitím musíme připravit jasné programy včetně alokací. Pokud dostaneme nárůst peněz, 
vidím to na poměr sedmdesát ku třiceti ve prospěch investic,“ řekl Hnilička. „Máme zanedbaná stará sportoviště a je potřeba vytvořit nová. Většina peněz by měla jít do investic. A budeme se věnovat dorovnání poměru kolektivních sportů vůči individuálním.“ Hniličkova agentura se v současnosti připravuje na to, aby péči o český sport převzala. Vznikající aparát se na přelomu ledna a února bude stěhovat do nového sídla v Harfa Offi  ce Parku vedle pražské O2 areny. Úředníci připravují investiční programy pro příští rok, které budou vyhlášeny letos na podzim. Prvním novým programem, který bude předložen ministerstvu fi nancí ke schválení, bude investiční program Kabina, který je určený pro obce do 3000 obyvatel. „Chceme začít u těch nejmenších, jde o opravy infrastruktury do 500 000 korun,“ vysvětlil Hnilička. „V závěsu máme připraveny regionální sportoviště – sportovní haly, bazény, hokejové haly, atletická hřiště. Chceme navázat na programy ministerstva školství. Prostředí je zvyklé na dotační programy, které se za poslední dva roky rozhýbaly, chtěli bychom je upravit tak, aby byly uživatelsky výhodné pro žadatele.“ Agentura se také bude snažit zrychlit systém vyplácení dotací. Před třemi lety se kvůli zpožděnému vyplácení z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mnoho klubů i svazů dostalo do kritické situace. Vloni se zase zdržovalo vyplácení peněz z programu Můj klub. „Můj klub není úplně optimálně nastaven, nejhorší je doba vypořádání a vyplacení dotace. Vloni nám to zasáhlo do prosince, což se nesmí opakovat,“ uvedl Hnilička.
vývoj fi nancování sportu (v miliardách korun) 2020 7,25 2019 7 2018 5,4 2017 5,6 2016 3,7 2015 3 2014 3 2013 3 2012 3 2011 1,9
co si ČUS slibuje od nové agentury Víc peněz Ještě v roce 2011 nedostával český sport ani dvě miliardy korun. Teď je na úrovni 7-8 miliard. Cílem je dostat se do pěti let na jedno procento výdajů státního rozpočtu, což může být až 20 miliard korun. „Nám bude stačit, když vlády splní, co bylo přijato v koncepci podpory sportu do roku 2025,“ uvedl předseda ČUS Miroslav Jansta. Nová infrastruktura Nárůst fi nanční podpory by se měl projevit v zásadní rekonstrukci sportovní infrastruktury, jejíž průměrné stáří je 48 let. „Nemáme jediný fotbalový stadion, který by odpovídal nejvyšším mezinárodním standardům. Nemáme velodromy, nemáme pro skokany na lyžích můstky, máme jednu desetimetrovou věž. Není jediná basketbalová nebo volejbalová hala s nejvyšším mezinárodním standardem,“ říká Jansta Víc sportujících lidí Větší podporu chce ČUS využít k zvýšení počtu pravidelně sportujících lidí ze současného milionu na milion a půl. „Nechceme, aby peníze šly do svazů, ale do škol a dalších zařízení, jako jsou mateřské školky, aby se sport stal jednou ze základních celonárodních hodnot,“ říká Jansta.
Podpora trenérů Peníze mají mířit také ke kvalifi kovaným trenérům. ČUS usiluje o tři hodiny týdně v rámci tělesné výchovy na základních školách a dvě hodiny týdně spontánního hraní sportovních her v rámci školních družin. „V zahraničí nás mají za exoty. Vědí, že se tady o sport staráme většinou naprosto zadarmo. Tento stav musí skončit,“ říká Jansta.