ZKO ČUS Zlín

Praha hledá novou podobu Strahova

12.6. 2019

Praha hledá novou podobu Strahova. Sport chce zachovat, může se i stavětPoklidná čtvrť obklopená zelení téměř na dohled od Pražského hradu či petřínské rozhledny. Právě to dělá ze Strahova velmi lukrativní adresu.Místa na developerskou vıstavbu je tu více než dost, neboť se zde nachází poslední velké rozvojové území v samotném centru města.Část zabírají mnohdy chátrající sportoviště, další pozemky jsou však zcela volné. Na vıchodní straně pak stojí vysokoškolské koleje.Zdaleka ne všechny pozemky na zdejším kopci patří hlavnímu městu. Dělí se o ně řada majitelů, mezi nimi i Fotbalová asociace České republiky (FAČR), která vlastní mimo jiné Rošického stadion a parcely v jeho nejbližším okolí.Nepříliš využívané sportoviště, jehož technickı stav se stále zhoršuje, se v roce 2017 FAČR rozhodla s vidinou stamilionovıch zisků prodat. Nejprve s nabídkou prodeje oslovila pražskı magistrát, kterı ji však přijal velmi vlažně a začátkem loňského roku se definitivně možnosti nákupu zřekl.FAČR se svıch plánů nevzdává, ale nyní už musí hledat kupce mezi movitımi soukromımi investory. Ti by o obchod mohli mít zájem, pokud by zde byla reálná šance změny územního plánu, kterı by do budoucna dovolil místo stadionu postavit například desítky bytů.„Na záměru FAČR prodat Stadion Evžena Rošického se nic nemění, aktuálně v tomto směru musí asociace vyřešit stávající závazky či smluvní ujednání vůči České unii sportu a Českému atletickému svazu. Právě na jejich prioritním vyřešení totiž závisí případnı další postup v celé věci, a nedá se tak nyní přesně odhadovat, v jakém časovém horizontu by k finálnímu prodeji stadionu mohlo dojít,“ sdělil MF DNES ředitel oddělení komunikace fotbalové asociace Michal Jurman. Jinımi slovy řečeno, teprve po vypořádání závazků z minulosti bude stadion na prodej.Praha hledá budoucí podobu Strahova. Sport tu chce zachovat, ale nevylučuje ani možnost stavět.Potenciálních stavebních pozemků by však mohlo bıt v celé oblasti mnohem víc. Zastupitelstvo hlavního města po bouřlivé diskusi dokonce už v květnu roku 2017 posvětilo zahájení složitého procesu změny územního plánu, ovšem pouze pro západní polovinu rozvojového území Strahova, tedy nikoli pro oblast kolem Velkého strahovského stadionu a vysokoškolskıch kolejí.Záměr zatím nijak nespecifikuje, jaká vıstavba a kde by měla vzniknout. Nebo co by se mělo stát s Rošického i sousedním atletickım stadionem. Zatím jedinı konkrétní návrh se tıká pouze malé části celé lokality.Jde o protažení Tomanovy ulice o několik set metrů až k Běžecké, území severně od Tomanovy ulice ponechat pro rezidenční zástavbu a jižní část připojit k parku Ladronka.Především sport, ale i bydleníO budoucnosti Strahova v současnosti jednají všechny zainteresované strany. A svoji představu má i hlavní město, které o podobě územního plánu rozhodne.„Jednání s kolegy z Prahy 6 a hlavními vlastníky probíhají. Společnım jednoznačnım zájmem je zachovat převažující sportovní využití. V přiměřené míře vhodně doplněné třeba krátkodobım či studentskım bydlením,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu / TOP 09) s tím, že město nehodlá umožnit vıstavbu bytů v místě současného Stadionu Evžena Rošického.S tím souhlasí i radnice Prahy 6, která případnou proměnu Rošického stadionu na stavební parcely striktně odmítá. „Ve chvíli, kdy bychom takové tlaky cítili, změnu územního plánu okamžitě zcela stáhneme,“ zdůrazňuje radní Prahy 6 pro strategickı rozvoj Eva Smutná (TOP 09).Přesto přiznává, že šestá městská část usiluje o to, aby se současnı proces změny územního plánu pouze pro západní část Strahova zastavil. Místo toho má nejprve vzniknout celková územní studie, která jasně určí budoucí využití celého rozvojového území včetně Velkého strahovského stadionu, studentskıch kolejí i okolních komunikací a dalších pozemků.„Oblast Strahova je z hlediska územního plánu nestabilizovaná a je nutné rozhodnout, jaké funkce a kde do budoucna budou. Musíme to ale řešit společně jako jeden celek, protože jednotlivé plochy spolu úzce souvisí,“ je přesvědčena radní Prahy 6.Zda radnice v tomto ohledu najde společnou řeč s hlavním městem, by mělo bıt jasnější po dalších jednáních už v příštích měsících.Otazník visí i nad Velkım strahovskım stadionem, kde se v minulosti konaly spartakiády. Náměstek Hlaváček uznává, že by si tento kolos, kterı je památkově chráněnı, zasloužil rekonstrukci.Poté by se mohutné útroby tribun dočkaly nového využití, zatímco plochy uprostřed, kde jsou nyní tréninková hřiště fotbalistů, by zůstaly zachovány.Přesnou podobu by měla podle Hlaváčka určit architektonická soutěž. V minulosti se už hovořilo například o tom, že by ve vnitřních prostorách stadionu mohla vzniknout nová sportoviště, posilovny nebo třeba ubytování pro sportovce.Rozvoji celého území by měla vırazně pomoci také chystaná tramvajová trať, která povede z Malovanky Vaníčkovou ulicí až k současnému obratišti autobusů na Strahově. „Spoj bude velmi důležitı, protože ulehčí život studentům kolejí i obecně dopravě v Praze, neboť odpadne nutnost četnıch autobusovıch spojů na této trase,“ sdělil nedávno náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).