ZKO ČUS Zlín

Senát proti vzniku Národní sportovní agentury,

6.5. 2019
Senát se postavil proti vzniku Národní sportovní agentury, která má
převzít od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací.
Vznik nového úřadu by podle senátorů znamenal mimo jiné nárůst
byrokracie a nezaručil by lepší financování sportovních organizací.
Výhrady měli i vůči navrhovanému vedení agentury. O agentuře bude
znovu rozhodovat Sněmovna, patrně veto Senátu vládní většinou
přehlasuje. Hlavním úkolem agentury je podle návrhu vytvoření nového
systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá
většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor
dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních
programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým
problémem jsou i sportoviště. Agentura má mít částečně parametry
samostatného ministerstva. Její předseda bude podle předlohy jmenován
vládou na návrh premiéra na šest let a bude muset mít nejméně
pětileté zkušenosti v řídící funkci ve sportu.