ZKO ČUS Zlín

Novela zákona o podpoře sportu

24.4. 2019

Novela zákona o podpoře sportuSenátoři začali řešit novelu zákona o podpoře sportu.Zásadní změnou má být vznik nového úřadu.Národní sportovní agentury.Ale tady v horní komoře parlamentu tato změna vyvolala řadu emocí.Zákon který přežil schválen v PS ukazuje v rámci diskuze, že tam je celá řada věcí, které potřebují vysvětlit a narovnat a dopracovat.A vznikají z toho právě z těch ne konkrétních výsledků celá řada rozporů, což na té diskuzi bylo vidět.Buďte konkrétní.Nad vším se dnes senátoři pozastavovali a co jim není jasné a s čím nesouhlasí?Jedna věc jsou povinnosti jednotlivých subjektů zapisovat se do rejstříku, kdo a jak bude.V okamžiku kdy tam jsou nejasnosti nebo nepřesnosti, tak je to také přestupkem.Není tam jednoznačně dáno, protože celá řada sportovišť je vlastně na kraj, obci a městy.Tak proč by měla být jejich povinnost zapisovat do rejstříku.A jak se to bude vykazovat ta provázanost těch subjektů, které potom na těch sportovištích sportují tak, aby mohli žádat podporu na činnost, nebo obnovu sportovních zařízení.Navrhovatelé slibují lepší a transparentnější přerozdělování peněz do sportu a také předvídatelnost pro kluby.Věříte tomuto jejich cíli?Já si myslím, že se tomu dá věřit.Tlak z toho sportovního prostředí je veliký.Ministerstvo se snaží a výrazně se to zlepšuje.Ale stále ty sportovní kluby očekávají, že prostě budou mít nějakou jistotu kontinuity a víceletého financování.Takže s touto ambicí s tímto očekáváním k tomu přistupují.Už z diskuze bylo vidět, že tam je spousta nejasností.Ale to přináší každá nová věc.Já tam pozitivně vnímám, že také vládní zmocněnec pan Hnilička je otevřen diskuzi a přišel na naše jednání podvýboru a na kulatý stůl, kdy se snažil se zpracovateli té novely diskutovat.Myslím si, že tam ještě stále zůstala řada neznámých.Ale máme prostor do jednání pléna, takže věřím, že se řada věcí vyjasní.Snažíme se nastavit co nejtransparentnější prostředí.Především rejstříkem sportovců a trenérů sportovišť a skrze některé procesy co se týkají dotačních řízení a jsou tam pojmenovány některé činnosti, například že činnost klubu není projektem.To by mělo usnadnit financování menších organizací.Když jste dávali zákon dohromady a ptali jste se sportovních organizací, po čem volali nejvíce?Co jim v tom aktuálním nastavení nejvíce chybí?Obecně volali především po samostatném centrální autoritě s vlastní rozpočtovou kapitolou.Tak aby sport věděl, s jakým rozpočtem bude pracovat.Volali po víceletých memorandech, které tam máme také zohledněny.Samozřejmě vždy budeme závislí na státním rozpočtu, který se každý rok musí schvalovat.Ale organizace, které budou vyvíjet každý rok stejnou činnost, tak určitě u těch větších organizací si umím představit, že i taková memoranda můžeme uzavírat.A volali po zjednodušení dotačních programů a po zrychlení dotačních procesů.To jsou asi tak ty největší signály.Ale v podstatě volali po zodpovědnosti státu za metodické vedení sportu jako činnosti v rámci celé republiky.A to vy slibujete.Zrychlení těch dotačních procesů a také snížení administrativy.Jak to chcete dokázat?Jaké na to budete mít nástroje?Zřizujeme samostatný orgán pro sport, který se bude zaobírat financováním ale také metodikou hodnocení dopadu peněz do sportu prostředí.Potřebujeme na to dostatek lidí.Odborníky ze sportovního prostředí.Navrhli jsme Národní radu pro sport.Tento orgán by měl spoluvytvářet tu sportovní politiku, kterou se bude vláda zaobírat a bude jí schvalovat, zdali je to v pořádku.Máte podporu všech sportovních organizací, nebo alespoň těch velkých?Těch velkých ano.Vážím si toho.Ať už je to Český olympijský výbor, Česká obec sokolská nebo Česká unie sportu.S těmi komunikuji.Jsem z toho prostředí.Samozřejmě Sdružení měst a obcí se nám také kladně vyjádřilo.Velice si toho vážíme.Snažíme se komunikovat co nejvíce.Oblast sportu se dotýká nás všech od dětí až po seniory.