ZKO ČUS Zlín

Hazard, dětský sport a ČOV

20.11. 2014
Hazard, dětský sport a Český olympijský výbor

EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování EU, a zejména na článek 292 této smlouvy, přijala dne 14. července 2014 DOPORUČENÍ (2014/478/EU) „O zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými osobami.“

Cílem tohoto doporučení je ochraňovat zdraví a sociální postavení spotřebitelů a hráčů, a tím také minimalizovat případné negativní hospodářské důsledky, které mohou vyplývat z patologického nebo nadměrného hráčství. Za tímto účelem přináší zásady, které zajišťují vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, hráčů a nezletilých osob ve vztahu ke službám hazardních her online.

Hazardním hrám jsou často vystaveny nezletilé osoby, neboť využívají Internet, mobilní aplikace a média, v nichž se reklama na hazardní hry vyskytují, a působí na ně také reklamy venkovní. Jsou rovněž diváky nebo účastníky sportovních soutěží, které sponzorují subjekty zainteresované na hazardních hrách nebo kde se vyskytuje reklama zaměřená na tyto hry. Proto má toto doporučení za cíl rovněž zabránit tomu, aby byly hazardními hrami poškozovány či využívány nezletilé osoby.

Pro účely tohoto DOPORUČENÍ jsou použity následující definice:

a) „službami hazardních her online“ se rozumí všechny služby spojené s vsazením peněžitého vkladu v hazardních hrách, včetně her s prvkem dovednosti, jako jsou loterie, hry v kasinu, pokerové hry a sázky, které jsou poskytovány jakýmikoli prostředky na dálku, elektronicky nebo pomocí jiných technologií pro usnadnění komunikace a na individuální žádost příjemce služeb;

b) „nezletilou osobou“ se rozumí osoba, která nedosáhla minimálního věku stanoveného v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy pro věkové omezení účasti na službách hazardních her online.
Zásadní význam má bod  47. DOPORUČENÍ - Sponzorování by nemělo nepříznivě ovlivňovat nezletilé osoby. Členské státy se vyzývají k zajištění toho, aby: nebylo povoleno sponzorování událostí určených nezletilým osobám nebo zaměřených zejména na tyto osoby.

V DOPORUČENÍ se dále členské státy  vyzývají, aby při uplatňování zásad uvedených v tomto doporučení jmenovaly příslušné regulační orgány v oblasti hazardních her, které by zajistily a nezávisle sledovaly účinné dodržování vnitrostátních opatření na podporu zásad stanovených v tomto doporučení.A dále se členské státy vyzývají, aby Komisi oznámily veškerá opatření přijatá na základě tohoto doporučení do 19. ledna 2016 tak, aby Komise mohla zhodnotit provádění tohoto doporučení.

Provozovatelé loterií upozorňují na šíření nelegálních on-line heren

Propagace hazardu a Český olympijský výbor

A tady nastává zásadní problém, kdy nejenže tvrdě zaspal český stát a zejména ministerstvo financí, ale na straně hazardu, proti tomuto DOPORUČENÍ, se velice aktivně angažuje Český olympijský výbor. Ať tato informace zní ve spojení s institucí šířící myšlenky olympismu, humanismu a fair play sebepodivněji, je skutečností. Navíc  v této souvislosti dokonce hrozí České republice, jako členské zemi Evropské unie, bezprostřední a vážný diplomatický střet s Evropskou komisí! A to je u organizace zastřešující český sport na mezinárodní úrovni nepochybně alarmující zjištění.

Příčina, která zadělala na velké potíže, je zdánlivě bohulibá. V letošním roce Český olympijský výbor odstartoval projekt Sazka Olympijský víceboj. Jeho cílem je motivovat žáky základních škol v celé republice k pravidelnému sportování a pomoci části z nich také k lepšímu materiálnímu vybavení. V současné době se už do různých sportovních aktivit zapojila tisícovka škol a desetitisíce žáků.  Projekt s názvem silného partnera podporují známí olympionici, kteří  při soutěžích hrdě nosí trička s logem Sazky a zpravodajství z průběhu jednotlivých akcí se hojně objevuje například v Olympijském magazínu v České televizi.

Hazard a dětský sport? Brusel má smůlu

Problémem samozřejmě není podpora pohybových aktivit mládeže, ale samotné prezentování Sazky – jakožto sázkové společnosti provozující mimo jiné rovněž hazardní hry online – s dětským sportem! Jednou z požadovaných zásad Evropské komise je: „Členské státy by měly zajistit, aby hazardní hry online nemohli hrát nezletilí a aby byla zavedena pravidla, která minimalizují jejich kontakt s hazardními hrami, mimo jiné prostřednictvím reklamy nebo propagace služeb hazardních her v různých médiích.“

Podle Evropské komise jsou provozovatelé hazardních her významnými sponzory sportovních týmů a událostí v Evropě. Aby se zlepšila odpovědnost v případě sponzorování poskytovateli služeb hazardních her online, musí existovat jasné požadavky na to, aby bylo sponzorování transparentní i odpovědně prováděné a aby sponzorování provozovateli hazardních her nežádoucím způsobem neovlivnilo nezletilé osoby.

Spokojené jsou určitě agentury napojené na Český olympijský výbor, přes které tečou peníze za organizaci, ale …

Z tohoto pohledu tak Sazka Olympijský víceboj porušuje vše, před čím Evropská komise varuje a co očekává, že ohlídá také český stát! Za peníze sázkové společnosti a jednoho z hráčů v oblasti online hazardních her se u nás prezentuje projekt jednoznačně zaměřený na mládež, navíc Sazce současně běží masivní marketingová kampaň na zapovězenou cílovou skupinu a celému projektu se ještě ke všemu dostává podpory nejen na webových stránkách Českého olympijského výboru, ale také v nejvýznamnějších tuzemských médiích!

Sazka Olympijský víceboj s tímto hlavním partnerem tak paradoxně napomáhá pravému opaku, než jaké je jeho poslání: propaguje „skrytě“ loterijní a sázkovou společnost, vrací mládež zpátky k počítačům, ale tentokrát ne k facebookovým profilům, chatům či hrám, ale k hazardnímu sázení na internetu!

Doporučení Evropské komise nemá odkladný účinek. Mimochodem – nevzniklo až o letošních prázdninách, ale bylo ohlášeno už v akčním plánu Evropské komise „Příprava uceleného evropského rámce pro online hazardní hry“ přijatém 23. října 2012. V něm už byly zformulovány hlavní zásady a preventivní opatření týkající se internetových hazardních her v Evropské unii. Pokud by se s nimi včas seznámili legislativci Českého olympijského výboru, mohli si ušetřit pořádně horké chvilky, které je nyní čekají. Evropská komise bude totiž po vládách jednotlivých zemí požadovat podrobné hodnocení, jaká opatření v souvislosti s jejím doporučením učinily.