ZKO ČUS Zlín

Zhruba třetina sportovních klubů nedosáhne na dotace

10.1. 2019

Martin Pouva, moderátor: Zhruba třetina sportovních klubů a jednot v Česku nedostane v tomto roce od Ministerstva školství peníze na údržbu a provoz, a to může znamenat i konec některých z nich.Kristina Kloubková, moderátorka: Děti z vesnic totiž často odcházejí kvůli lepším podmínkám sportovat do větších měst. Vesnické kluby pak mají málo členů a nedosáhnou na dotace.Martin Pouva, moderátor: Podle Ministerstva školství by se to mohlo změnit, kdyby obce začaly dávat do sportu více vlastních peněz.Jaroslav Brousil, reportér: Nejméně dvanáct dětí musí mít každý sportovní klub nebo tělovýchovná jednota, které chtějí od Ministerstva školství peníze na provoz a údržbu sportovišť. Zhruba 2400 klubů ale tolik dětí nemá.Ladislav Malý, poradce České unie sportu pro oblast SK/TJ: Údržba a provoz sportovních zařízení na malých obcích a na malých vesnicích, ale i na těch velkých v podstatě, je alfa a omega dnešního konání, protože kluby nemají a musí potom sahat na příspěvky od rodičů. A myslím, že ty patří té vlastní činnosti.Jaroslav Brousil, reportér: Sportovních klubů a jednot je v Česku zhruba 7300. Podle čísel České unie sportu jich 1200 nemá ani jedno dítě a stejný počet jich má méně než 12. Peníze z programu Můj klub tak letos nedostanou. Špatný stav zázemí podle sportovních klubů často odrazuje rodiče. Ti pak pro sportování svých dětí volí raději větší města. Klubům především z vesnic pak děti chybí, a tím pádem i peníze na provoz a údržbu.TJ Sokol Vonoklasy: Víme, že potřebujeme začít vybudováním zázemí, ale na to nemáme prostředky. Lidský potenciál zatím máme, ale postupem času začínají být všichni otrávení z toho, že se nic neděje.Jaroslav Brousil, reportér: Průměrné stáří českých sportovišť je 48 let. Především malé kluby musí často fungovat v provizorních prostorách. Jako šatny slouží například stavební buňky. V zimě je nákladné vytápění nezateplených hal, které tak musí omezovat provoz.Lukáš Bartoň, poslanec, Piráti: Toto pravidlo považujeme za diskriminační vůči malým klubům, což jsou zejména ty vesnické. Na dotace by si měl sáhnout každý klub.Robert Plaga, ministr školství, hnutí ANO: Prakticky v celé Evropě je provoz sportovních zařízení podporován z místní, tedy obecní úrovně. Nemáme typizované stavby ani regulované ceny sportovních zařízení, proto nedává smysl z centrální úrovně stanovit normativní podporu. Chceme zejména investovat do rekonstrukcí, oprav a výstavby.Jakub Janda, poslanec, ODS: Mělo by tady dojít k nějakému propojení obcí a těch sportovních klubů, aby třeba využívání tělocvičen a sportovních zařízení, které patří třeba školám, mohla využívat veřejnost, a opačně v rámci třeba tělocviku, aby ty děti mohly navštěvovat klubové hřiště.Jaroslav Brousil, reportér: Od roku 2020 by peníze do sportu měla začít rozdělovat Národní sportovní agentura, která by měla agendu převzít od Ministerstva školství. O penězích by mělo rozhodovat osm desítek odborníků.- Rozhovor s ministrem školství Robertem PlagouMartin Pouva, moderátor: S námi ve vysílání je teď přímo ministr školství Robert Plaga. Pane ministře, platí termín vzniku vládní sportovní agentury v příštím roce a v čem by měla být lepší než ministerstvo?Robert Plaga, ministr školství, hnutí ANO: Já pevně věřím, že ten termín platí. Já jsem přesvědčen, že český sport si zaslouží mít vlastní agenturu a být spravován řadou odborníků, kteří na té agentuře budou působit. Ne, že by na Ministerstvo školství nepůsobili, ale vzhledem k tomu, že chceme navyšovat prostředky do sportu, tak je potřeba se tomu také více věnovat.Martin Pouva, moderátor: A chytáte teď nějaké změny, které by pomohly téměř třetině klubů, o kterých jsme slyšeli, které nemají na dotace, na údržbu a provoz sportovišť nárok?Robert Plaga, ministr školství, hnutí ANO: Rolí státu je především podporovat sportování mladých a dětí, a program Můj klub je takto zaměřen. To znamená, já musím říct, že šest tisíc klubů žádá o podporu v rámci tohoto programu, je to nárůst o dalších 1200 klubů oproti minulému roku a v letošním roce rozdělíme o půl miliardy korun více. Tj. půlmiliarda navíc doputuje na sportování dětí. Celkem to bude 1,5 miliardy a já pevně věřím, že tyto prostředky budou dobře využity. Co se týká sportování i v těch ostatních klubech, kde ty děti nemají, tak tam je to primárně na těch obcích, aby posílily financování. Ty obce jsou blízko těm sportovištím a ví, co je tam potřeba.Martin Pouva, moderátor: S tím souvisí i moje otázka, jakým způsobem by se tedy do sportování mládeže podle vás měly zapojit obce, kde kluby působí a kde nemají třeba takovou členskou základnu?Robert Plaga, ministr školství, hnutí ANO: Já jsem to naznačil ve své předchozí odpovědi. Obce dostaly prostředky z loterií a je smutné, že zatímco my na centrální úrovni navyšujeme na sportování dětí tyto prostředky, tak obce tímto směrem nejdou. Takže je potřeba, aby obce zvýšily svou aktivitu ve vztahu ke spolkové činnosti, k těm tělovýchovným jednotám, nejenom ke svým sportovištím, a zainvestovaly provoz a údržbu i tam.- Malé kluby budou muset omezit provozKristina Kloubková, moderátorka: Jedním ze sportovních klubů, který na dotace od ministerstva kvůli nedostatku dětí nedosáhne, je Tělovýchovná jednota Kozlov na Jihlavsku. I té momentálně hrozí, že fungování klubu bude muset velmi omezit.David Pik, reportér: V Kozlově na Jihlavsku začíná odpolední trénink dětí pingpongového oddílu. Sešlo se jich nakonec pět. Víc jich tu ani není.Adam Francálek, hráč ping-pongu, TJ Kozlov: Ping-pong mě baví, chtěl bych ho hrát dál a chtěl bych být profík.Tomáš Bruna, hráč ping-pongu, TJ Kozlov: Hraju to asi od devíti let a baví mě. Je to můj koníček.David Pik, reportér: Kromě ping-pongu má Kozlov i oddíl fotbalu. Muži hrají okresní přebor. Všechna mládežnická družstva už tu ale museli kvůli nedostatku hráčů dávno rozpustit, a tak na ministerskou dotaci nedosáhnou.Vít Kliment, předseda TJ Kozlov: Máme pět dětí, a co můžete dělat? Takže na to nedosáhneme a o ty peníze přijdeme.David Pik, reportér: Dotace od ministerstva v řádech desítek tisíc korun by přitom pro kozlovské sportovce byla jako dar z nebes. Pokryla by značnou část jejich ročního stotisícového rozpočtu. Takto počítají každou korunu.Vít Kliment, předseda TJ Kozlov: Jsme spolek, který sdružuje dobrovolníky, všichni to děláme zadarmo, takže na jiné peníze si v podstatě nedosáhneme.David Pik, reportér: Uvítali by tak změnu dotačních pravidel. Peníze by pak investovali do svých sportovišť.Vít Kliment, předseda TJ Kozlov: Ty peníze použijeme hlavně na energie, to znamená vytápění, svícení.David Pik, reportér: Peníze od ministerstva by se kozlovským hodily i na úpravu fotbalového, tenisového a nohejbalového hřiště. Nedá se prý vyloučit, že letošní rok bude pro kozlovský sportovní klub se 40letou historií tím posledním.Vít Kliment, předseda TJ Kozlov: Aby to, jak se říká, neskončilo úplně.Adam Francálek, hráč ping-pongu, TJ Kozlov: Nechtěl bych, aby to skončilo.