ZKO ČUS Zlín

Sto let snah o samostatný sport...

18.12. 2018

Sto let snah o samostatný resort sportu slaví konečně dílčí úspěchVprůměru tři čtvrtiny pozitivních zpráv o České republice ve světě má na svědomí sport. Což tedy zřídit ministerstvo sportu? No, pochopitelně to nebude hned zítra. Nemá smysl zbytečně s tím kvaltovat a potom celou věc jen zbytečně uspěchat. Vždyť se u nás plánuje zatím teprve sto let! Snahy o vytvoření samostatného ministerstva pro tělovýchovu a sport se objevují už od vzniku Československa. V říjnu 1918 podal Dr. Josef Scheiner, tehdejší starosta České obce sokolské, návrh na založení samostatného ministerstva pro tělovýchovu. K tomu sice, jak víme, nikdy nedošlo, nicméně sport (v té době spíše ještě výraz lehce futuristický) si přesto v tehdejším státním uspořádání nové republiky své místo v popředí velmi rychle našel. Na vlastní úřad ale sport jen trpělivě čekal, čekal – a nedočkal se, byť byl několikrát velmi blízko. A teď, jedno století poté, se konečně možná dočká.Zelená pro tzv. Národní sportovní agenturuSněmovna totiž rozhodla, že s velkou pravděpodobností schválí zřízení tzv. Národní sportovní agentury! Ta podle poslanecké novely převezme od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jež dlouhodobě funguje jako sportovní garant a správce v jedné budově a má ve své gesci celou aktuální sportovní agendu, veškeré povinnosti a pravomoci, včetně rozdělování peněz. Po školském výboru v pátek předlohu přesvědčivě podpořil rovněž výbor pro veřejnou správu. Na straně druhé, úpravy výbor nepodpořil. Pirátský poslanec Lukáš Bartoň ve výboru neuspěl s návrhy, podle nichž by předsedou agentury nesměl být poslanec nebo senátor a sídlem agentury by byl Bruntál, nikoli Praha – patrně součást nové strategie komunální politiky Pirátů... Sněmovna by měla předlohu podle obou výborů schválit i ve znění celkového pozměňovacího návrhu hlavního autora novely, poslance a vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky (ANO). Týká se zejména převodu agend z ministerstva jakožto dosavadního „donora“ na agenturu, vyjmenovává požadavky pro kandidáta na předsedu agentury a nově upravuje dozorový orgán nad agenturou. Neměl by být složen z pěti poslanců a pěti zástupců ministerstev, ale ze zástupců pocházejících ze sportovního prostředí. Někdejší mistr světa a olympijský vítěz z Nagana Hnilička by měl v budoucnu tuto agenturu osobně řídit. Hlavním a zcela klíčovým úkolem agentury bude samozřejmě vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na svou činnost, nábor dětí a už vůbec ne na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc další problém, neboť složitá žádost o státní dotace bývá nezřídka nad síly průměrného provozovatele či vedoucího menšího oddílu. Na jeho místo nastupuje logicky někdo odborně zdatnější či rovnou právník. Ovšem v případě tohoto modu operandi by se na dotacích mělo podílet také ministerstvo spravedlnosti, protože služby juristů nebývají z nejlevnějších... Ale zde vidím právě pro Piráty „lán neoraný“, na němž mají možnost předvést, jak si poradí se zjednodušením této zjevně přespříliš komplikované legislativy přesně jako v duchu slibované elektronizace státní správy, což také reprezentuje jeden z jejich ústředních programových bodů. Pokud jde o Sportovní agenturu, ta by de jure i de facto měla mít částečně parametry samostatného ministerstva. Měla by mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství. Není to zdaleka první situace tohoto druhu. Už před dvěma lety slibovala ministryně Kateřina Valachová (a především její kolega Miroslav Jansta) nikoliv jen agenturu, ale rovnou samostatné ministerstvo sportu. Nutno ovšem korektně dodat, že ona sama se už tehdy k této variantě stavěla poněkud rezervovaně, ba dokonce skepticky. A nakonec to všechno také skončilo nezdarem. Doufejme, že tentokrát si český sport svou integritu a samostatnost konečně dokáže uhájit. To jen abychom pak čistě náhodou nemuseli na podobnou příležitost čekat dalších sto let...Hlavním a zcela klíčovým úkolem agentury bude samozřejmě vytvoření nového systému státní podpory sportuVšesokolský slet 1938. O založení samostatného ministerstva pro tělovýchovu usilovali sokolové hned po vzniku Československa. Autor: T O M Á Š P R O C H Á Z K A komentátor a moderátor ČRo