ZKO ČUS Zlín

Sportovní svazy se bouří...

6.12. 2018

Sportovní svazy se bouří proti podmínkám dotačního programu.

Gabriela Lašková, moderátor: Chceš reprezentovat? Přispěj si na vybavení. Takové podmínky diktuje stát sportovním svazům, aby mohly čerpat peníze na nákup náčiní pro reprezentaci. Konkrétně se jedná o 20procentní spoluúčast svazů na nákupu potřebného materiálu v hodnotě nad 40 tisíc korun. To ale, jak se ukazuje, může způsobit velké problémy pro reprezentace. Více už Karolina Hošek, reportér.Karolina Hošek, reportér: Veslař, jachtař, basketbalista nebo další vrcholoví sportovci, kteří se připravují na reprezentaci ČR na mezinárodních akcích. K tomu potřebují drahé vybavení. Na to si teď ale musejí přispět. Právě tato povinnost totiž padla na jejich národní svazy.Michal Konečný, generální sekretář ČBF (Česká basketbalová federace): My si pořizujeme palubovky, koše, scoreboardy, které jsou, když to sečtu dohromady, někde v řádu asi 15 milionů korun. Při vypsání programu Ministerstva školství 20 % spoluúčasti dát dohromady.Karolina Hošek, reportér: A na tuto podmínku prý nestačí příjmy ani ve svazu jachtingu.Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu: V současné době dělají jachting lidé, kteří si můžou dovolit koupit tu loď, protože Český svaz jachtingu ani oddíly prostředky na to, aby koupily lodě sportovcům, vůbec nemají. V minulosti to bylo možné, protože nebyly žádné podmínky.Karolina Hošek, reportér: Konkrétně program Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže Ministerstvo školství vypsalo po tříleté odmlce. Svazy to vítají. S novou podmínkou spoluúčasti ale nesouhlasí skoro čtyřicítka z nich, která se rozhodla s nastavením programu bojovat.Jiří Uhlíř, mluvčí ČUS (Česká unie sportu): Oslovili Českou unii sportu, aby odeslala dopis na Ministerstvo financí, z toho důvodu, že zástupce MŠMT na osobním jednání s předsedy sportovních svazů vysloveně uvedl, že dvacetiprocentní spoluúčast je podmínka Ministerstva financí, a tu se MŠMT nepodařilo odstranit.Karolina Hošek, reportér: O konkrétních podmínkách programu, který byl schválen v r. 2017, totiž jednala ministerstva školství a financí. Jejich stanoviska se ale tak trochu rozcházejí.Karel Kovář, náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): Původní míra spoluúčasti byla požadována dokonce vyšší, ale resorty se nakonec dohodly právě na 20 %.Michal Žurovec, mluvčí MF (Ministerstvo financí): Nastavení parametrů a podmínek pro poskytnutí dotace je plně v kompetenci správce kapitoly. V tomto případě Ministerstva školství.Karolina Hošek, reportér: Sportovní prostředí tak čeká na reakci Ministerstva financí, které má nyní dopis ve svých rukách.