ZKO ČUS Zlín

Zdravý životní styl

18.11. 2014
Sedy lehy pod záštitou ČOV a značek

Desítka projektů učí české děti zdravému životnímu stylu a pohybu jako prevenci obezity.

SPORT

Alarmující údaje o pouhých 28 % sportující české populace se – v pozitivním smyslu – jaksi rozcházejí s počty nadšených dětí a škol, které se dle údajů různých sportovních iniciativ v poslední době zapojují do jejich projektů. Dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životní stylu má v současnosti několik institucí, přičemž většina z nich je zaštítěna logem projektu Českého olympijského výboru (ČOV) Česko sportuje.
Pokud jde o financování sportovních projektů, odvolává se ČOV na dohodu se svým titulárním partnerem, Sazkou, a údaje o marketingovém rozpočtu nesděluje. Vzhledem k ročnímu odvodu 200 mil. z loterie do podpory sportu by však investice do projektu mohla být dvojciferná. Český svaz aerobiku a fitness (FISAF) hradí projekty částečně z dotací a grantů a částečně z příspěvků od partnerů a ze startovného, na marketingové partnery a vlastní zdroje pak spoléhají projekty Kolo pro život, Hvězdy na sněhu, SnowKidz aj.
Tělocvikáři v nasazení Ke konci října se tisícovka škol zapojila do kampaně Sazka olympijský víceboj (ČOV), která se částečně kryje s projektem Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) olympioniků Roberta Změlíka a Romana Šebrleho. Společnost Decaro RMG organizující OVOV přitom dříve působila nezávisle na ČOV. Víceboj je určen dětem od první do deváté třídy ZŠ a studentům víceletých gymnázií bez ohledu na jejich nadání. Odznak všestrannosti více využívá prvku soutěživosti.
Značná část realizace projektu leží na samotných učitelích tělocviku, kteří mimo jiné zajišťují jeho propagaci v rámci školy a mezi rodiči. Marketingovými partnery projektu jsou Intersport, Přerost & Švorc auto, AlpinePro a Čtyřlístek. Dagmar Čamská, marketingová manažerka autoprodejce, k podpoře sportu pro děti doplňuje: „Podporovali jsme atletku Zuzanu Hejnovou, odtud počátek naší spolupráce s ČOV. Nejlepší zpětnou vazbou jsou pro nás ohlasy rodičů a dětí ze škol v naší blízkosti, některé informace o projektu přebíráme i na náš Facebook či web.“
Primárně na školy cílí také FISAF, jehož projekt Česko se hýbe stojí na třech pilířích: Česko se hýbe ve školách, Děti na startu a Dny fitness. „Postupně se snažíme zvětšit potenciál pro komerční partnery, ale nejde to tak rychle, jak bychom si přáli,“ říká za FISAF Marek Šíma.

Rodinné sportování

Motivovat nejen děti, ale i celé rodiny ke společnému sportování si za cíl kladou projekty Kolo pro život se seriálem závodů Junior Trophy či Hvězdy na sněhu. „Děti jsou významnou skupinou závodníků s růstem účasti více než 40 % za poslední ročník,“ udává Martina Krčmářová Ptáková za ČS MTB Team a zmiňuje rovněž nesoutěžní aktivity jako Fitness jízdy a doprovodné akce pro děti, např. navrhování cyklodresů.
Hvězdy na sněhu chtějí slovy Daniela Kadlece přilákat na závody co nejvíce dětí a nezvyšovat přitom rodičům náklady za pobyt na horách. Pod projekt se podepíšou značky jako Kofola, Snowboarding Zezula, Coolich aj. „Každému z potenciálních partnerů nabízíme na míru aktivaci značky či produktu pro cílové skupiny (děti + jejich rodiče, školy aj.) včetně komunikačního mixu,“ říká Kadlec. Patronkou projektu je olympijská snowboardcrossařka Eva Samková, která má dát závodům punc profesionality. Hvězdy na sněhu oslovují školy formou direct mailu, aktivní jsou rovněž v sociálních sítích.

***

Česko sportuje Akce a instituce se záštitou: Sazka olympijský víceboj (ČOV) • Sportuj s námi (ČUS) • Asociace českých sportovních klubů • Česká obec sokolská • Česko se hýbe • Kolo pro život • Jizerská 50 • Klub českých turistů • LifeInLine Tour • Run Czech • Run Tour • SnowKidz aj.