ZKO ČUS Zlín

Skokani a sdruženáři - otevřený dopis

18.10. 2018

Vážení členové výkonného výboru Svazu lyžařů ČR, vážení členové výkonného výboru Českého olympijského výboru, v pondělí dne 1.10. 2018 nám bylo na jednání správní rady Klasického areálu Harrachov s definitivní platností potvrzeno, že harrachovský areál skokanských můstků zůstane pro celkovou technickou nezpůsobilost z rozhodnutí správní rady celý uzavřen, tedy včetně můstku K70, o jehož zprovoznění jsme v poslední době usilovali i vzhledem k jeho provozuschopného stavu.Důvodem, proč jsme požadovali udržení můstku K70 je, že tento skokanský můstek je pro disciplínu skok na lyžích, která je součástí i severské kombinace, zásadní a nezbytný. Neexistuje totiž v České republice jiný podobný můstek, kde by v zimní, tzn. pro nás hlavní lyžařské sezóně bylo možné realizovat setrvalou tréninkovou činnost a pořádat soutěže pro kategorie starších žáků a mladšího dorostu. U vědomí stále teplejších zim, tak unikátní sněhové podmínky a technické vybavení jako má harrachovský areál žádný jiný můstek u nás nemá. Současně, s ohledem na školní povinnosti a každoroční rozpočty našich úseků v rámci Svazu lyžařů ČR, ani není možné dlouhodobě organizovat sportovní přípravu této kategorie sportovců někde mimo území ČR.U sportovní přípravy skoku na lyžích, více než u čehokoliv jiného, je podstatná zásada nepřerušovanosti přípravy. Jestliže starší žák či dorostenec neprojde postupným zvyšováním výkonnosti, nemůže dojít ke sportovnímu mistrovství v dospělosti. Toto je zásadní limit našich disciplín, a právě proto potřebujeme provozovat můstky různých velikostí v letní i v zimní sezóně.Jak jsme byli na jednání dne 1.10. 2018 rovněž informováni, může trvat obnova skokanského areálu v Harrachově více let. To by ovšem znamenalo prakticky likvidaci rozvoje jedné i více generací budoucích reprezentantů ČR dvou olympijských sportů. Sportů, které od samého počátku nechyběly na žádných zimních olympijských hrách. Sportů, jejichž představitelé se v roce 1903 zasloužili o vznik nejstaršího národního lyžařského svazu na světě a z vrcholných závodů OH či MS vozili pro naši zem medaile – a navíc mají z letošního i loňského roku v každé disciplíně juniorské mistry světa.Obrovským omezením našeho rozvoje je samozřejmě i absence provozu větších můstků v Harrachově, jejichž adekvátní náhradu pro juniorskou a mužskou (ženskou) kategorii státní sportovní reprezentace nelze hledat například v Liberci. Jednak pro významně horší povětrnostní podmínky a jednak pro dosavadní nezájem majitele areálu, jímž je Statutární město Liberec prostřednictvím jeho městských společností. I v tomto případě je uvažování o nějakém podstatném navýšení přípravy reprezentačních družstev v zahraničí mimo naši rozpočtovou realitu.Vážení, obracíme se na Vás jako na nejvyšší představitele lyžařského sportu, respektive olympijských sportů v ČR, a jako na představitele majitelů Klasického areálu v Harrachově s několika dotazy, jejichž zodpovězení po nás členská základna skoku na lyžích a severské kombinace požaduje.Jsme přirozeně ve vlastním zájmu připraveni k jednání o této pro nás velice nepříjemné a ohrožující situaci.S pozdravemJakub Janda Mgr. Radek Ciklpředseda úseku skoku na lyžích předseda úseku severské kombinaceNa vědomí:Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republikyIng. Robert Plaga, PhD., ministr školství, mládeže a tělovýchovyJUDr. Miroslav Jansta, předseda České unie sportuMartin Půta, hejtman Libereckého kraje