ZKO ČUS Zlín

Oslavy století českého sportu

15.10. 2018

Pochvala Výkonného výboru České unie sportu za oslavy století českého sportuVýkonný výbor České unie sportu velice pozitivně zhodnotil průběh oslav 100 let českého sportu11.10.2018 18:10:27Říjnový Výkonný výbor České unie sportu pozitivně zhodnotil oslavy 100 let českého sportu a řešil problematiku pojištění sportovců.Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 9. října 2018 v Praze velice pozitivně zhodnotil průběh oslav 100 let českého sportu organizovaných Českou unií sportu ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Českým olympijským výborem. Oslavy tohoto jubilea vyvrcholily 28. září 2018 společným obědem sportovních osobností a zástupců střešních sportovních organizací s prezidentem republiky Milošem Zemanem na Pražském hradě a poté následným slavnostním galavečerem českého sportu ve Foru Karlín za účasti bývalých či současných špičkových reprezentantů a představitelů širokého spektra sportovního prostředí. Zdařilé a důstojné připomenutí nezastupitelné role sportu v historii samostatného státu sledovaly zásluhou přímého přenosu České televize i statisíce diváků u obrazovek.SportovníListy.cz rovněž napsaly:Zátopek, Čáslavská i borci z Nagana nejlepší v desetiletích československého sportuPředseda České unie sportu Miroslav Jansta seznámil členy VV ČUS se stavem projednávání novely zákona o podpoře sportu v poslanecké sněmovně a s aktuálními konzultacemi na toto téma s premiérem Andrejem Babišem a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou. Uvedl, že veškeré legislativní připomínky k předloženému návrhu koordinuje jménem celého sportovního prostředí ombudsman Českého olympijského výboru Alexander Károlyi.O situaci kolem dotačních programů Ministerstva školství na rok 2019 informoval generální sekretář ČUS Jan Boháč. MŠMT počátkem října vyhlásilo program Můj klub, který je tentokrát administrativně jednodušší. Přetrvává však i nadále problém, že kompenzace programu na údržbu a provoz sportovišť je stále přepočítávána na členskou základnu mládeže, aniž by přitom byl zohledněn rozsah klubem vlastněného a spravovaného majetku. Územní servisní centra sportu ČUS zahájila intenzivní konzultační a asistenční činnost směrem k členským klubům, aby všichni zájemci o dotace včas a správně podali na MŠMT žádost. Vzhledem k tomu, že lze očekávat ze strany sdružených subjektů zvýšený zájem, ale MŠMT vypsalo na podání žádostí pouze měsíční termín, ČUS bude při jednání s náměstkem ministra školství usilovat o prodloužení této lhůty.Česká unie sportu se souhlasným stanoviskem 37 národních sportovních svazů také odeslala na MŠMT dopis, v němž naléhavě žádá o vypsání dotačního programu na pořízení strojních investic pro státní reprezentaci, což je dotační titul, který nebyl už tři roky vypsán, a požadavky v jednotlivých svazech se kumulují.Výkonný výbor České unie sportu přijal rovněž usnesení k informaci Českého olympijského výboru týkající se zajištění pokračování pojištění ve dvou klíčových pojistných produktech pro národní sportovní svazy a sportující veřejnost, tj. úrazového pojištění sportovců a odpovědnostního pojištění trenérů. Výkonný výbor České unie sportu na základě dosud uskutečněných konzultací s předsedy národních sportovních svazů konstatoval nepostradatelnost obou těchto pojistných produktů, které je v gesci ČOV – z jeho vlastní iniciativy i z logiky věci – zajišťováno všem organizovaným sportovním subjektům. Uložil předsedovi ČUS informovat o této skutečnosti členy Výkonného výboru ČOV, předsedy národních sportovních svazů, ministra školství Roberta Plagu i vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličku. Uložil také předsedovi ČUS projednat požadavek národních sportovních svazů a ČUS s předsedou ČOV. Současně Výkonný výbor České unie sportu nabídl součinnost ČOV v krocích, které umožní pokračovat v dosavadní dlouhodobé praxi úhrady pojistného za úrazové pojištění sportovců a odpovědnostní pojištění trenérů všem organizovaným sportovním subjektům ČR v gesci ČOV.Výkonný výbor České unie sportu současně projednal vyhlášení nového ročníku velice úspěšného projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019. Ten pouze v letošním roce zahrnul více než 500 sportovních akcí ve všech regionech České republiky, do kterých se zapojilo přes 200 000 aktivních sportovců zejména z řad mládeže a veřejnosti. Předpokládaný termín přihlášek je stanoven na období 1. až 30. listopadu 2018 a bude probíhat elektronicky prostřednictvím okresních sdružení ČUS či webových stránek projektu i ČUS. Rozpočet projektu na rok 2019, stejně jako počet zařazených akcí zatím není znám v důsledku dočerpání loterijních zdrojů ČOV do konce roku 2018, otevřených jednání s partnery i otazníků kolem státních dotací z MŠMT.