ZKO ČUS Zlín

Financování sportu je velmi tristní

30.8. 2018

Současný stav financování sportu je velmi tristní

Havířov – Markéta Kabourková je členka týmu vládního zmocněnce pro sport. Dlouhodobě se zabývá problematikou dotací, výkladu pravidel, podílela se na expertním stanovisku pro Evropskou komisi v rámci výkladu některých otázek české legislativy a zpracování analýzy financování sportovního prostředí. V současné době působí jako ředitelka Ústavu pro výzkum a vzdělávání, věnuje se problematice sportu a jeho financování.

V čem bude podle vás největší přínos novely zákona o podpoře sportu a co to bude pro jednotlivé sporty znamenat?

V prvé řadě je třeba říci, že se jedná o takzvanou technickou novelu. Její hlavní smysl a síla spočívají v zajištění stabilního odborného zázemí a poskytování kvalitní veřejné služby sportovcům, kterou jim stát bude garantovat, a upravení podmínek fungování takto zřízeného ústředního orgánu státní správy. Druhým a následným krokem bude široká diskuse nad novým zákonem o podpoře sportu, tedy nikoli novelou, ale novým zákonem, a jasně daná pravidla, aby se sport stabilizoval a nedocházelo k excesům jako v minulosti. Stav, jaký je nyní, je totiž velmi tristní.

Bude Národní sportovní agentura schopna zajistit transparentní přidělování dotací i jejich kontrolu? Nepůjde jen o navýšení počtu státních úředníků?

Samozřejmě bude muset dojít k posílení početních stavů úředníků, ale to s sebou přináší doba. Je třeba vnímat množství finančních prostředků, které hodlá stát do sportovního prostředí investovat, a to prostě bez řádné administrace a kontroly možné není. Druhá věc jsou aspekty, které do přidělování dotací vstupují. Zcela jistě primárním cílem není pouhé navýšení počtu úředníků, ale poskytování kvalitní služby sportovcům ze strany státu. Transparentnost byla při tvorbě nové Národní sportovní agentury ústředním tématem, které je dogma, a musí být naprosto respektována.

Jaký bude mít agentura vztah k České unii sportu a Olympijskému výboru?

Česká unie sportu a Český olympijský výbor jsou spolky založené podle platné legislativy, a tudíž bude mít vztah jako k jiným organizacím. Není možné činit rozdíly. Spojení mezi Národní sportovní agenturou a svazy či spolky nesmí překročit mez jakéhokoli zvýhodňování na úkor jiných sportů či organizací. Mezi všemi organizacemi musí probíhat fair play soutěž v rámci jednotlivých finančních programů.

Existuje názor, že sport je dotován státem dostatečně, mnohem více by se měla starat jednotlivá sportovní odvětví a další finance si zajistit u sponzorů. Souhlasíte?

Sponzoři zcela jistě představují významnou možnost pro financování sportu, ale většinou se přetahují o již úspěšné sportovce, a nikoli o děti, mládež, seniory. Je třeba vnímat, že sport nejsou pouze mistrovství světa a olympijské hry, ale především výchova a starost o životosprávu celých generací. Aby sponzoři vstoupili do podpory sportu masivněji, muselo by to pro ně znamenat nějakou výhodu v podobě daňových úlev či možnosti takto vynaložené prostředky odečíst od základu daně. Ale to je velmi složitá problematika a není na krátkou diskusi.

Mnohá sportoviště potřebují investice a opravy. Bude vypracována koncepce na jejich revitalizaci?

Ano, to je základ. Je třeba zmapovat veškerá sportoviště a na základě analýzy dále plánovat investice. Musíme přiblížit sportoviště co nejvíce k dětem a mládeži. Cesta je nejen v budování nových, ale i v investicích do stávajících.