ZKO ČUS Zlín

Akční plán pro sport

16.8. 2018

Akční plán pro sport: nová státní agentura a víc hodin tělocviku

Ministerstvo školství by v dalších dvou letech chtělo připravit zákon o vzniku agentury pro sport, která by měla na starosti sportovní agendu státu. Počítá s tím akční plán rozvoje sportu na letošní a příští rok, kterou ministr školství Robert Plaga (ANO) ve středu předloží vládě. Poprvé se jím vláda zabývala už v květnu, projednávání ale odložila. Navrhuje také například více pohybových hodin ve školách, vznik sportovního výzkumného centra nebo narovnání financování sportu mužů a žen.

"Finanční zdroje jsou omezené a determinují některá rozhodnutí, až již politická či odborná. Ve sportu, pokud má být na úrovni reprezentace konkurenceschopný, je nutné upřednostnit zdroje pro ty sporty, které mohou trvale přinášet ČR vysokou mezinárodní známost a renomé a které mají v ČR vybudované podmínky, jako jsou sportovní zařízení, kvalitní trenéři, systém výchovy talentů nebo mezinárodní výsledky," píše se v dokumentu.

Akční plán sportu na roky 2018 a 2019 obsahuje 20 opatření, která by měla nynější stav sportu zlepšit. Podle ministerstva školství nepovedou k navyšování výdajů na platy ani k dalším dodatečným požadavkům na získání peněz ze státního rozpočtu.

Počítá se s podporou jak výkonnostního sportu, tak tělovýchovy dětí a pohybu dospělých jako součásti zdravého životního stylu. Jedním z bodů akčního plánu je tak i navýšení počtu hodin pohybových aktivit ve školách. Navrhuje se vybudování Sportovního výzkumného centra a vytvoření systému zdravotní péče o reprezentanty a talentovanou mládež.

Plánované kroky by měly mít pozitivní dopad také na rovné postavení žen a mužů. Zástupců mužského pohlaví je totiž v současnosti převaha jak ve vedoucích funkcích sportovních organizací, tak i mezi trenéry. Na sportovní aktivity žen jde podle dokumentu také méně peněz. "Z mnoha výzkumů je známo, že muži upřednostňují kolektivní sporty, zatímco ženy individuální," uvádí dokument. Plán se zaměří také na prevenci sexuálního obtěžování či užívání dopingu.

Akční plán vychází z koncepce podpory sportu do roku 2025, kterou schválila ještě bývalá vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v roce 2016. Jde o první ze čtyř plánů, které tento dokument předpokládá.

Návrh počítá s vytvořením Agentury pro podporu sportu vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou, který by ji měl v budoucnu řídit. Jeho přáním je, aby byl příslušný zákon účinný nejpozději od roku 2020. Nový zákon o podpoře sportu, který v současné době vzniká, by pak měl vést mimo jiné k efektivnějšímu systému financování sportu. Vznikne také oddělení kontroly dotací.

Podle nedávného průzkumu České unie sportu (ČUS) nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc problém s žádostmi o finance. Velkým problémem jsou i samotná sportoviště, jejichž průměrné stáří je podle ČUS 48 let. Ministerstvo se chce podle akčního plánu zaměřit na výstavbu sportovišť mezinárodních parametrů v regionech.

Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, přitom slibovaných bylo sedm. Premiér Babiš už loni ještě coby ministr financí zástupcům svazů říkal, že si sport zaslouží okolo 12 miliard. Pro příští rok je v rozpočtovém výhledu 8,4 miliardy korun.