ZKO ČUS Zlín

Nebezpečí stále trvá

4.11. 2014

ZLÍNSKÝ KRAJ, PRAHA – V pondělí 3. listopadu 2014 se hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák zúčastnil v Praze jednání Vlády České republiky, která se zabývala otázkou řešení situace v areálu ve Vlachovicích – Vrběticích, jenž je ve vlastnictví českého státu a spravuje jej Vojenský technický ústav, jehož zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR.

„Důležité je, že došlo ke shodě na závěrech, které doporučuje hlavní pyrotechnik Policie České republiky, a to aby se pro snížení rizika vystěhovala munice, která k vystěhování je, a současně se provádělo vyčistění prostoru od rozházené munice, tedy jeho sanace,“ uvedl hejtman Mišák. První krok, který vláda schválila, a o kterém informoval premiér po zasedání vlády prostřednictvím tiskové konference, je, že ostrahu areálu posílí sto vojáků, kteří budou vybaveni pravomocemi Policie České republiky.

„Dále se nyní čeká na vyjádření vlastníků munice, zdali ji na své náklady vyvezou nebo bude potřeba součinnosti armády, která má k dispozici speciální vozidla a má vytipovanou lokalitu, kam lze munici vyvézt. Jedná se o obec Květná (pozn. Nejedná se o obec Květnou ve Zlínském kraji, tato je vzdálena cca. 200 kilometrů od Vlachovic.),“ upřesnil hejtman s tím, že v obou areálech jsou železniční vlečky, tudíž lze provádět přepravu munice po železnici.

„Je potřeba upozornit, že takováto přeprava munice může trvat i měsíce a vyčištění celého prostoru může být až do roku. Nicméně, je pro mě směrodatné, že na těchto výše uvedených závěrech byla shoda,“ shrnul hejtman. Zároveň ale upozornil, že se přesvědčil o tom, že ne všichni, včetně medií, pracují ohledně celé záležitosti s přesnými termíny.

„Například, Krizový plán kraje. Ten zpracovává Hasičský záchranný sbor na základě informací, které má od povinných subjektů. Subjekty, které jsou ve vojenském objektu, se Zákonem o prevenci závažných havárií z této povinnosti vyňaly, s odkazem na paragraf 1 tohoto zákona 59/2006, a proto nebyly součástí krizového plánu. Tady vidím rovněž jedno z opatření, a to formou změny zákona, aby tu povinnost měly všechny subjekty,“ podotkl hejtman Mišák.