ZKO ČUS Zlín

Divácká rada České televize

9.1. 2018
Divácká rada České televize
Téma: Česká unie sportu


Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Česká televize má novou Diváckou radu. Pozvání do ní dostali představitelé šedesátky veřejných institucí. Zhruba jednou za půl roku tak budou o stávajícím programu i o plánech do budoucnosti diskutovat třeba kardinál Dominik Duka, prezidentka Soudcovské unie, anebo ředitel Národního divadla. Generální ředitel České televize Petr Dvořák tím chce zlepšit komunikaci s diváky.

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT
--------------------
Divácká rady by měla být v budoucnosti poradním orgánem České televize. Měla by sdružovat organizace, instituce, spolky, sdružení, všechny ty, kteří ve veřejném zájmu sdružují určité divácké skupiny. A s nimi bychom chtěli diskutovat, jak se má veřejná služba v České televizi dál rozvíjet.

redaktorka
--------------------
Co od ní čekáte? Jaké připomínky tedy by mohly v budoucnu od nich podle vás padat?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT
--------------------
Díky přítomnosti v Divácké radě by ty jednotlivé organizace mohly hledat cestu, jak možná lépe a efektivněji v budoucnu s Českou televizí spolupracovat.

redaktorka
--------------------
Odvíjí se to třeba i od těch v minulých měsících akcentovaných názorech, že Česká televize má své rezervy a že je potřeba ji nějakým způsobem měnit? Třeba i k výhradám, které padají směrem i ke zpravodajství?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT
--------------------
Divácká rada byla jedním z velkých momentů mého kandidátského projektu, se kterým jsem obhájil svůj druhý mandát generálního ředitele a jsem rád, že po půl roce od obhájení toho mandátu už jsme v situaci, kdy tenhle orgán začínáme nastavovat.

redaktorka
--------------------
Jak bude fungovat, jak budou dávány podněty a jak se budou vyřizovat?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT
--------------------
Předpokládám, že Divácká rada by se měla scházet alespoň dvakrát ročně. Jednou ročně by se měli účastnit statutární zástupci těch jednotlivých organizací a podněty bude možné dávat buď písemně a pak se budou diskutovat právě na zasedání Divácké rady, anebo potom se můžou vznášet přímo na tom daném zasedání.

redaktorka
--------------------
A bude to mít i nějaké výstupy směrem k veřejnosti, aby se prostě diváci, ti reální uživatelé, dozvěděli, o čem se Divácká rada baví a co vlastně konzultuje?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT
--------------------
Předpokládáme, že po každém zasedání Divácké rady vznikne zápis, který bude obsahovat jak témata, která bude Divácká rada probírat, tak i potom jednotlivé, řekněme, opatření, které by potom Česká televize měla přijímat.

redaktorka
--------------------
Do té Divácké rady byla pozvána celá řada institucí. Má to být asi 6 desítek zástupců z různých právě institucí, jak jste říkal, které nějakým způsobem zasahují do veřejného života a starají se o veřejný zájem. Tak kdo tedy tu pozvánku dostal, s kým byste rádi konzultovali?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT
--------------------
My jsme se snažili najít takové organizace, které zastupují specifické divácké skupiny, ale samozřejmě ten seznam není konečný a bude i na dnešních účastnících, aby případně navrhli nějaké další organizace, které jsme třeba v tom prvním kole do toho seznamu nezahrnuli.

redaktorka
--------------------
Bylo tam přece jenom nějaké kritérium? Protože když se koukám do toho seznamu, tak je tam třeba Česká unie sportu, jsou tam odborové organizace, ale je tam třeba také Český svaz rybářů. Tak kde se najde ten průsečík?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT
--------------------
Ten průsečík je v tom, že všechny ty organizace nějakou formou přispívají k posilování veřejné služby a k tomu, že působí ve veřejném zájmu. A proto jsme pozvali ty, které zrovna na tom seznamu jsou.

redaktorka
--------------------
A když se vrátím na začátek, vy jste zmiňoval, k čemu byste rád uvítal připomínky k vysílání, k programu, k plánování, ale mají se tedy tito lidé zajímat a podílet na tom, jak se tady utváří to, co bude Česká televize vysílat, ať už to je na platformě nových připravovaných seriálů, filmů, nebo i právě zpravodajství?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT
--------------------
Nemyslím si, že úkolem Divácké rady by bylo přesně definovat program,  samotný program České televize. Spíš se budeme ptát na to, jestli případné rozšiřování té služby, kterou Česká televize poskytuje svým divákům, tak jestli jde směrem, který vytváří novou přidanou hodnotu, který vytváří novou veřejnou službu, kterou naši diváci očekávají.

redaktorka
--------------------
Je to inspirace ze zahraničí? Například z Německa nebo z Velké Británie, kde je ten hlas veřejnosti i u veřejnoprávních médií silnější?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT
--------------------
Tu inspiraci jsme si brali ze zahraničí, brali jsme si ji jak z Německa, tak případně z Rakouska. Podobné poradní orgány fungují i v jiných evropských zemích a myslím si, že ten trend dnes jde k tomu, aby instituce našeho typu se pokoušely prostřednictvím právě takovýchto orgánů komunikovat co nejvíce se svými diváky.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Díky moc za to, že jste sledovali 90. Teď předpověď počasí, potom Horizont. Hezký večer.