ZKO ČUS Zlín

Být předsedou FAČR je dřina

4.12. 2017
Být předsedou FAČR je dřina, říká Fousek
Téma: Česká unie sportu


Kandidátem na předsedu Fotbalové asociace ČR je Petr Fousek (55), který věří, že na prosincové valné hromadě (12. 12. v Nymburku) najde větší podporu v české komoře, než tomu bylo v červnu, kdy nový předseda nebyl zvolen. Cítí totiž stále větší poptávku po změně filozofie vedení fotbalu, která patří do jeho programu. Hlavně kvůli tomu se rozhodl opět kandidovat, a sice proti současnému šéfovi marketingové firmy STES Martinu Malíkovi (Haló noviny 1.12.). Ten měl v červnu podporu většiny české komory, zatímco Fouska podporovala Morava.

* Jsou ještě nějaké důvody vaší kandidatury?

Do volby jdu také znovu, protože jsem vyslyšel návrhy mých podporovatelů, abych se o funkci znovu ucházel a pokusil se prezentovat nejen sebe jako kandidáta, ale i určitý filozofický směr řízení fotbalu. Česká komora je výrazně jednobarevná, ale není tam málo těch, kteří by si přáli změnu či jinou filozofii, kterou by se fotbal měl ubírat. To, jak vypadá rozložení sil v Čechách a na Moravě, se ale ukáže až na valné hromadě. Do té doby jsou to jen spekulace.

* Jak vnímáte možnost, že se bude scénář opakovat jako v červnu, jinými slovy, že nebude zvolen předseda?

Tu variantu nelze vyloučit, ale záleží na jednáních obou komor. Scénářů je více. Nemít předsedu by nebyl konec světa, ale pro fotbal je určitě lepší, když předsedu má. S výsledným řešením však musí být ve shodě všechny strany. My jsme tuto situaci už měli jednou v roce 2005, kdy dvě valné hromady v dubnu a červnu předsedu nezvolily, povedlo se to až na třetí pokus v říjnu. Nemít předsedu není konec světa, ale není to nic, čím bychom se měli chlubit.

* Na stole leží návrh na úpravu stanov FAČR tak, že by ke třem volebním kolům přibylo čtvrté. V tom by se hlasy nerozdělovaly mezi českou a moravskou komoru, ale předsedovi by ke zvolení stačila většina přítomných delegátů…

Není na mně, abych hodnotil, jestli je ten návrh přijatelný, nebo nepřijatelný. O tom si rozhodnou delegáti, ale určitě to více vyhovuje české komoře, protože jde o prostý matematický součet. Máme 202 delegátů, z toho jsou dvě třetiny z Čech. Na jednu stranu by to bylo uvolnění volebního mechanismu, na druhou stranu to přináší politická rizika. A podle mých signálů s tímto návrhem nepanuje na Moravě shoda. Především se v tomto modelu čtvrté kolo stává prvním.

* Na FAČR se pohybujete v různých funkcích od roku 1990. Jaká je vaše představa o tom, co práce předsedy obnáší?

Je to dřina na 24 hodin sedm dní v týdnu. Předseda musí jednat s FIFA, UEFA, Českou unií sportu, olympijským výborem, vládou, ministerstvem školství, řešit financování, sponzory, média, národní mužstva, komunikovat s kraji, regiony i profesionálním fotbalem. Není to jednoduchý úkol, ale jsem s tím srozuměný.

* Netajíte se s ambicí usilovat o zvolení do výkonného výboru UEFA!?

Ano. Po Václavu Jírovi, který byl místopředsedou UEFA, a Františku Chvalovském, který byl ve výkonném výboru, jsou to mety, na které český fotbal čeká, a to je jedna z věcí, které si myslím, že bych byl schopen do budoucna nabídnout. Samozřejmě je třeba nejprve stabilizovat domácí pole, ale do budoucna musíme mít ambici se do vedení UEFA vrátit.

***

Nemít předsedu není konec světa, ale není to nic, čím bychom se měli chlubit.

Moravská komora přišla aktuálně s vlastním návrhem na úpravu stanov Fotbalové asociace ČR v otázce volby předsedy. Oproti návrhu české komory schválenému výkonným výborem chce do procesu vložit ještě jedno kolo, ve kterém by rozhodoval součet procentuálního zisku hlasů přítomných delegátů z každé z komor. Prostý součet hlasů přítomných delegátů bez rozdílu komor, jak navrhují Češi, by přišel na řadu až v případném pátém kole.

Je třeba nejprve stabilizovat domácí pole, ale do budoucna musíme mít ambici se do vedení UEFA vrátit.