ZKO ČUS Zlín

Sportovní svazy ztrácí moc nad penězi od státu

26.10. 2017
Sportovní svazy ztrácí moc nad penězi od státu
Téma: Česká unie sportu


Kvůli pozastavení dotací ze strany státu se české sportovní svazy dostaly do ekonomické krize. Pro údajné manipulace při rozdělování státních peněz vyšetřuje policie Miroslava Janstu a jeho Českou unii sportu i dřívějšího šéfa Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu. Stát výrazně mění způsob, jakým sportovcům ročně posílá stamiliony korun. Díky změně zákona získává větší kontrolu nad tím, kam peníze míří. Velké sportovní svazy naopak o vliv na tyto peníze přijdou.
Dosud mohl stát posílat dotace zastřešujícím organizacím, tedy České unii sportu (ČUS) nebo svazům, ty je dál přeposílaly svým členským klubům. Podle zákona o rozpočtových pravidlech, který v úterý podepsal prezident Miloš Zeman, musí ministerstva posílat dotace přímo tomu, kdo je utratí. Zákon bude platit od ledna příštího roku.
Prvním příkladem je dotační program, pomocí kterého se rozděluje zhruba 250 milionů korun na údržbu sportovních zařízení. Z těchto peněz kluby platí například účty za topení nebo elektřinu. Podle dosavadních pravidel je dostávaly přes nadřízené svazy. Ty je sice mohou přijmout i podle nových pravidel, nesmí je už ale poslat dál. Ministerstvo navíc dalo i další podmínku, žadatelé o dotaci musí mít celostátní působnost. To ovšem kluby nemají, a na tyto peníze vůbec nedosáhnou.
„Řešení, které navrhla ČUS, tedy přeposílat část dotace dalším příjemcům, by pro stát znamenalo vzdát se možnosti účinně kontrolovat využití poskytnutých prostředků u koncového příjemce,“ prohlašuje náměstek pro sport na ministerstvu školství Karel Kovář.
Zabránit chce situacím, kdy například Fotbalová asociace ČR pošle dotační peníze fotbalovému družstvu a to je zpronevěří. Pak by ministerstvo nemohlo dotaci oddílu sebrat. Porušení rozpočtové kázně se podle nového zákona vztahuje pouze na peníze ze státního rozpočtu, nikoliv na ty přeposlané z rozpočtu spolku.
Změnu už letos pocítí tisíce sportovních klubů. „Nastavené podmínky ukazují fatální neznalost praktického života ve sportovních spolcích, potřeb sportovního prostředí a nechuť hledat cestu k řešení,“ myslí si Marek Hájek, místopředseda ČUS.
„Ministerstvo nás dostalo do velmi nepříjemné situace. Peníze, které bychom za normálních podmínek dali na sport, budeme muset použít na dofinancování údržby sportovních areálů a energii,“ tvrdí František Hadaš, předseda sportovního klubu Start Praha.
Ministerstvo školství nehodlá už pro letošní rok podmínky dotace měnit. V příštím roce však plánuje peníze na údržbu a provoz přesunout do jiného dotačního programu, kam mají přístup právě jen sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.
Podmínky pro získání financí na zaplacení účtů za energie naopak splňuje Česká obec sokolská, která sdružuje více než 1100 jednot se statusem pobočných spolků. „Jednoty jsou samostatné právní subjekty, s omezenou možností nakládání s nemovitým majetkem. Právě to, že máme vazbu k nemovitému majetku tělocvičných jednot, umožňuje ministerstvu účinně vymáhat náhrady za porušení rozpočtové kázně,“ říká starostka Sokola Hana Moučková. Pro letošní rok chtějí sokolové z dotačního programu asi 45 milionů korun.
Celkem v letošním roce do sportu zamířilo 3,7 miliardy korun, dotace na údržbu sportovišť představují necelých sedm procent. Vyplácení této dotace pozdržela na jaře tehdejší ministryně Kateřina Valachová (ČSSD), poté co policie začala řešit údajné machinace se státními penězi na svazech.

3,7 miliardy korun dostal sport loni ze státního rozpočtu. Dalších 650 milionů získali sportovci z loterijních výnosů.

5,6 miliardy

korun by do sportu mělo zamířit letos. V této sumě jsou peníze z rozpočtu i z loterií. Zatím bylo vyplaceno 3,7 miliardy.