ZKO ČUS Zlín

Tisíce TJ/SK ČR jsou nyní odstaveny od státní dotace

5.10. 2017
Tisíce tělovýchovných jednot a sportovních klubů v ČR jsou nyní odstaveny od státní dotace
Téma: Česká unie sportu
4.10.2017  sportovnilisty.cz  Strana 0  
Tisíce tělovýchovných jednot a sportovních klubů v ČR jsou nyní odstaveny od státní dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení.
"Nesplnitelné podmínky nově vypsaného Programu IV jsou podrazem na sportovní prostředí, kterému stát před lety zákonem převedl zastaralý majetek a nyní ho odstřihl od finanční podpory. Tento postup nemá ospravedlnění, a je to nepříjemný předvolební dárek," řekl Marek Hájek, místopředseda České unie sportu a napsal dopis, jehož znění má web SportovniListy.cz k dispozici...
Vážený pane ministře, nemáme již jinou možnost, než se na Vás obrátit veřejně. Oficiální dopisy se míjejí účinkem.
Rozhodnutím Vašeho úřadu o zrušení dotačního Programu IV MŠMT, zveřejněným 26. 9. 2017, byly tisíce tělovýchovných jednot a sportovních klubů v ČR odstaveny od státní dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení. Oznámeným důvodem zrušení programu byla chyba úředníků MŠMT ve vypsání programu v listopadu 2016.
Po důrazném protestu České unie sportu proti zrušení programu MŠMT hned 27. 9. 2017 veřejně přislíbilo, že program bude pro rok 2017 vypsán znovu. Skutečnost je však taková, že MŠMT tento klíčový program 2. 10. 2017 zveřejnilo s takovými podmínkami, že drtivá většina příjemců – tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v národních sportovních svazech a v největší střešní sportovní organizaci České unii sportu (ČUS) – nemohou o tyto prostředky vůbec žádat. Nejsou dle definice programu oprávněnými příjemci.
MŠMT totiž stanovilo podmínkou poskytnutí prostředků Programu IV pouze spolkům s celostátní působností (sportovních svazů, střešních sportovních organizací apod.) a jejich pobočným spolkům – nikoliv však členským spolkům. Téměř všechny sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou však členskými subjekty sportovního svazu / ČUS, nikoliv pobočným spolkem. Uspořádání českého sportovního spolkového prostředí je s výjimkou České obce sokolské na bázi členských spolků, nikoliv pobočných spolků. To by měl ministerský úředník vědět. Sportovní svazy a střešní organizace tak nemohou finance svým klubům dále distribuovat.
Po opakovaných chybách ministerstva v nastavení podmínek pro dotace pro sportovní prostředí v rámci jednotlivých programů pro rok 2017 se jedná buď o nekompetentnost jednotlivých úředníků a neznalost potřeb sportu, nebo o vědomé konání ze strany MŠMT.
Více jak dvě desetiletí stát poskytoval dotace na úhradu provozních nákladů (např. elektřina, topení, voda) venkovních i krytých hřišť, šaten a zázemí sportovišť ve vlastnictví klubů a jednot, často však i velkých sportovních komplexů včetně sportovních hal a stadionů. Prostřednictvím národních sportovních svazů a ČUS žádá každoročně o peníze na provoz sportovišť tisíce sportovních subjektů, od atletiky, přes basketbal, fotbal, kanoistiku, tenis až po volejbal. Nyní o dotace žádat nemohou, protože nemají celostátní působnost či nejsou evidovány jako pobočné spolky. Přitom občanský zákoník neřeší ani neurčuje, že by měl být členský spolek od pobočného spolku nějak odlišován – zvýhodňován či znevýhodňován.
Nesplnitelné podmínky nově vypsaného Programu IV jsou podrazem na sportovní prostředí, kterému stát před lety zákonem převedl zastaralý majetek a nyní ho odstřihl od finanční podpory. Tento postup nemá ospravedlnění, a je to nepříjemný předvolební dárek.
Mezi nepředvídanou novou podmínku patří i prokázání minimální výše členského příspěvku na 100 korun ročně na osobu. A to i pro střešní organizace a sportovní svazy, na které se tato povinnost v minulosti nevztahovala s logikou, že členské příspěvky vybrané od členů – fyzických osob byly ponechávány ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, nikoliv koncentrovány na svazech.
MŠMT v minulém týdnu i vašimi slovy falešně uklidnilo sportovní veřejnost. Většina klubů zůstane bez dotací. A vzhledem k tomu, že finanční podpora již byla během roku s příjemci oficiálně komunikována - a s ohledem na skutečnost, že řada spolků se bez dotace ocitne v existenčních problémech - se domníváme, že musí následovat právní kroky.
Vážený pane ministře, žádáme Vás o okamžitou nápravu.
Marek Hájek místopředseda České unie sportu
Na webu SportovníListy.cz ještě najdete následující články
Česká unie sportu nesouhlasí se zrušením dotačního programu na provoz a údržbu sportovišť
Česká unie sportu nemůže tolerovat, že někteří novináři mají přístup do trestných spisů
(ps, Česká unie sportu, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)