ZKO ČUS Zlín

Dotační kauza .....

31.7. 2017
Dotační kauza si zaslouží podrobné vyšetření
Téma: Česká unie sportu

  Chci vyjádřit kategorický souhlas s poslancem Jiřím Holečkem ohledně dotací do sportu: a to tím spíše, že s dotacemi to nebude příliš jiné ani vmnoha dalších odvětvích. Dotace čili veřejné peníze by měly sloužit veřejnosti a nikoli podnikatelské sféře, kam spadají například fotbalové kluby, které hrají profesionální soutěže (I. a II. liga). Jsou to totiž akciové společnosti, na které se vztahuje obchodní zákoník.
V tomto odvětví dochází k porušování hospodářské soutěže skoro neustále. Finanční podpora infrastruktury sportu by měla jít raději do vybudování sportovišť u školních zařízení, kde by měly vznikat sportovní kroužky, které by měly nahradit tělovýchovné jednoty. Domnívám se, že tělovýchovné jednoty jsou již přežitkem doby, už jenom pro náročnost skloubení školní docházky s pravidelnou docházkou do tělovýchovných jednot. Rodič se dnes stává pouhým taxikářem dítěte.
Zákonodárci by se také měli zamyslet, proč máme Českou unii sportu a Český olympijský výbor, dvě instituce, které dostávají dotace na sport. Ve vyspělých západních zemích je to často jedna instituce, která zastřešuje sportovní reprezentaci: dříve jsme měli Český svaz tělesné výchovy.
A žádoucí by bylo sledovat, jak se rozdělují dotace na městských částech, v obcích a městech, kde si zastupitelé skrze dotace kupují přízeň voličů – jak napověděla kauza stadionu Ďolíček, kdy se rozhodovalo pod zjevným nátlakem fanoušků Bohemians 1905 a zastupitelé se předháněli, kdo odkup legendárního stadionu rafinovaněji odůvodní. Přičemž došlo k předražení stadionu o asi 30 milionů na úkor daňových poplatníků. Bylo by špatné, velmi špatné, aby dotační kauza skončila u pana Pelty s heslem „vlk se nažere a koza zůstane celá“.
Michal Vejsada, člen Českého klubu olympioniků