ZKO ČUS Zlín

Kulturní turismus

22.10. 2014

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rozvoj kulturního turismu je velkou šancí pro rozvoj cestovního ruchu v Evropě a Zlínský kraj se svými partnery nehodlá zůstat pozadu – to je hlavní výstup konference Mezinárodní rozvoj Cyrilometodějské kulturní stezky, která se 15. října 2014 uskutečnila ve Starém Městě. Tuto, v pořadí již třetí mezinárodní konferenci s tématikou evropského putování po stopách sv. Cyrila a Metoděje, organizuje Zlínský kraj a jeho Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, tentokrát jako součást projektu CERTESS.

Na konferenci byla prezentována řada praktických kroků, které stezku a její rozvoj podporují. Například vznikají nové webové stránky, je rozpracován implementační plán dle metodiky Evropského institutu kulturních stezek a produktová strategie, která se stane základem pro mezinárodní spolupráci. Nedávno byl vydán první tištěný průvodce po Cyrilometodějských poutních trasách, jsou zde popsány dvě větve putování – ze Svatého Kopečku u Olomouce do Velehradu a ze slovenského Šaštína do Velehradu.

„Zlínský kraj se oblastí kulturního a poutního turismu zabývá systematicky od roku 2008, kdy bylo toto téma zařazeno do produktové nabídky Východní Moravy. Před dvěma lety jsme se pustili do velkolepého projektu Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. Naším cílem a hlavním motivem je dostat Velehrad na mapu významných evropských poutních míst a připravit spolu s partnery evropský projekt, který bude rozvíjet cyrilometodějský odkaz jak v rovině tematické, tak přímo vytvářením turistických itinerářů v území zapojených partnerů. V současné době již spolupracujeme s kolegy ze Slovenska, Itálie, Makedonie a z moravských krajů zájem o projekt projevily instituce v Řecku, Slovinsku, Bulharsku a dalších zemích. Hlavní přínos projektu vidíme jak my, tak partneři zejména v lokální úrovni v oblasti kultury, historie, vzdělávání, ale i cestovního ruchu. Zároveň chceme přispět ke vzájemné mezinárodní výměně znalostí, zkušeností a poznávání druhých kultur,“ vysvětluje Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

„V Evropě je v současné době vybudováno 29 Evropských kulturních stezek s rozmanitým zaměřením. Chceme v příštím roce získat certifikaci a věříme, že Rada Evropy přijme naši kulturní stezku jako další do stávající sítě. Jsme rádi, že jsme díky projektu CERTESS získali řadu konkrétních návodů a informací, jak kulturní stezku plánovat, jak ji připravovat, čeho se vyvarovat. Dnešní konference perspektivu našeho počínání potvrdila,“ zhodnotil jednání Ladislav Kryštof, člen Rady Zlínského kraje odpovědný za kulturu, cestovní ruch a spolupráci s církvemi a současný předseda zájmového sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. 

Po konferenci následoval doprovodný program ve Starém Městě. K asi dvacítce účastníků nejprve pohovořil otec Jan Peňáz z Farnosti Křtiny o Cyrilometodějské poutní stezce procházející Starým Městem, dále následoval výklad otce Miroslava Suchomela o stavbě a mystice moderního kostela Svatého Ducha, který byl postaven podle návrhu slovinského architekta Ivo Goropevšeka. Dvě jeho věže symbolizují právě sv. Cyrila a Metoděje. Výkladem zaujal také archeolog dr. Miroslav Vaškových ze Slováckého Muzea v Památníku Velké Moravy, který návštěvníkům přiblížil život velkomoravského knížete.