ZKO ČUS Zlín

Referendum hazard - Zlín

22.10. 2014

Petice má dostatek hlasů, o hazardu může rozhodnout referendum


Zlín – Petice pro vyvolání referenda o plošném hazardu ve Zlíně už má dostatečný počet podpisů. Poté, co organizátoři dodali ke kontrole další archy, stoupl počet občanů města požadujících referendum na 6 255, což je o čtyři více, než požaduje zákon.

„Požadavek na referendum bude předložen radou města k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva,“ uvedl Tomáš Lang z Odboru kanceláře primátora, který kontrolu archů vedl.

Ani dodatečně dodané petiční archy se neobešly bez chyb. Kontrola odhalila, že celkem 17 občanů se podepsalo dvakrát, dalších přes 60 oprav v původním návrhu na vyhlášení referenda provedli organizátoři petice nesprávně.

V současné době je hazard ve Zlíně regulován pomocí obecně závazné vyhlášky, přijaté v roce 2012. Díky ní došlo k „zastropování“ celkového počtu herních provozoven na území města, a v první polovině roku 2015 dojde navíc k úplnému zákazu výherních automatů a obdobných zařízení tohoto typu v centru. V dalších částech města budou zbývající herny fungovat jen na základě výjimek a za splnění přísných podmínek. Od přijetí vyhlášky klesl počet „blikajících bedýnek“ ve Zlíně z původních cca 1400 na současných cca 700.

Náklady na uspořádání referenda se budou pohybovat okolo milionu korun. Prakticky stejnou sumu by bylo nutno vynaložit i v případě, že by se referendum konalo souběžně s volbami.

 

Čtenost článku: 260