ZKO ČUS Zlín

Nivnice získala majetek TJ za korunu

15.3. 2017
Nivnice získala majetek TJ za korunu
Téma: Česká unie sportu

VOJTĚCH TRUBAČÍK
Šéfem organizace zvolili starostu Miroslava Vykydala.

Nivnice – Jednou z nejširších členských základen v regionu disponuje Tělovýchovná jednota (TJ) působící v Nivnici už od roku 1948. Tehdy vznikla sjednocením místního Sokola a Orla. Popularitu sportu a jeho žádanost v Nivnici oceňuje tělovýchovné ústředí v roce 1969, kdy Nivničanům posvěcuje stavbu rozsáhlé sportovní haly. Ta je dokončena o tři roky později a do roku 1975 se pokračuje s přístavbami například pro volejbalisty, stolní tenis či antukových kurtů.
Zcela odlišná situace však panuje v současnosti o několik desítek roků později. Tamní TJ totiž v posledních letech trápil nedostatek peněz, které většinou vždy spolkl provoz rozlehlého areálu, nemluvě o potřebě rozsáhlé obnovy sportovní haly. Před třemi týdny odhlasovalo vedení tamního TJ jedinou možnost, jak sportoviště zachránit, a to převést veškerý majetek za symbolickou jednu korunu pod křídla obce. A nivničtí zastupitelé tento převod 9. března posvětili.

Pokračování na straně 2 Nivnice získala majetek TJ za korunu

Dokončení ze strany 1

„Problém financování se v letošním roce dotkl i našeho oddílu. Sami jsme totiž odděleně od TJ žádali obec o zafinancování některých našich akcí, protože prostředky, kterými TJ disponuje a které rozděluje mezi své spolky, nám na všechno nestačí. Bohužel nám zastupitelstvo nevyšlo vstříc, takže se musíme spokojit s penězi, které nám přidělí TJ,“ poznamenala vedoucí tamního ženského volejbalového oddílu Barbora Vrágová. Podle dlouholetého předsedy TJ Otakara Krejčího bylo celých 20 let jeho fungování v čele této organizace v Nivnici především bojem o peníze. Ze své funkce nakonec nedávno odstoupil. „Tělovýchovná jednota u nás se za ta léta vyvinula v organizaci, kterou nám může celý okres závidět. Máme jako jedni z mála v republice zápasnické mužstvo, mnohé úspěchy jsme slavili také s volejbalovým oddílem, kde se například naši dorostenci stali mistry republiky a tak bych mohl pokračovat dál. Bohužel bude mé vzpomínky vždy trochu kalit ta neustálá přetahovaná o peníze,“ konstatoval Otakar Krejčí.
Přestože majetek TJ přešel pod obec, Jednota jej bude pro své oddíly využívat. Podle starosty Nivnice Miroslava Vykydala, který byl na zasedání výboru TJ zvolen novým předsedou, mohou sportovci převodem jenom získat. „Už delší dobu jsme nebyli spokojeni s hospodařením TJ, takže nejen zisk jejího majetku, ale také to, že jsem se stal jejím předsedou, v mnohém ulehčí přístup obce k jednotlivým oddílům. Nově například budeme klást mnohem větší důraz při rozdělování peněz, jak je které družstvo aktivní a velké. Nenastane tak již situace, na kterou letos upozorňovali vedoucí volejbalu,“ přislíbil Miroslav Vykydal. V Nivnici navíc mají velké plány i s areálem sportovní haly. „Mimo ni chceme opravit také fotbalové kabiny a ubytovnu. Tu zrušíme, protože se jedná o jednu z nejhorších ubytoven na okrese. Na jejím místě postavíme startovací byty.
Ve hře jsou ale ještě varianty s fitness centrem nebo zázemím pro klubovny,“ podotkl Miroslav Vykydal. V nejbližší době by se změn měla dočkat rovněž sportovní hala. Projekty má obec připravené na její zateplení či výměnu nehospodárného kotle.

Tělovýchovná jednota Nivnice Spolek sdružující největší počet členů (bezmála 500) je bezesporu Tělovýchovná jednota Nivnice, která nabízí možnost sportovního vyžití především pro naše děti. Sdružuje oddíly fotbalu, volejbalu, stolního tenisu, zápasu a oddíl ASPV (Asociace sportu pro všechny – více o organizaci zde). Počátky fungování TJ lze spojovat se založením TJ Sokol v roce 1919 a poté i TJ Orel v roce 1923, jež byly v roce 1956 násilně sjednoceny a reorganizovány do Čs. svazu tělesné výchovy.