ZKO ČUS Zlín

Poslední naděje lobbistů

10.2. 2017
Harrachov - poslední naděje lobbistů
Téma: Česká unie sportu Na podzim roku 2011 stál tehdejší Český svaz tělesné výchovy, jehož nástupcem je Česká unie sportu, před strategickým rozhodnutím. Největší sportovní spolek v České republice byl po pádu Sazky zadlužený osmi sty miliony korun a každý rok vznikaly organizaci v běžné činnosti ztráty v desítkách milionů korun. Zdálo se, že jediné řešení, jak vylepšit ekonomickou situaci, představuje prodej majoritních podílů ČSTV v horských střediscích ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou a Harrachově. „Znalecké posudky oceňovaly naše podíly ve všech třech skiareálech částkou 240 milionů korun. Nové vedení ČUS však nakonec uvážilo, že jde o majetek všech sportovců, a uznalo, že by bylo chybou se ho zbavovat,“ připomíná předseda ČUS Miroslav Jansta.
Skiareál Špindlerův Mlýn si pronajala na dvacet let s opcí společnost Melida, skiareál v Peci pod Sněžkou na stejně dlouhou dobu společnost Mega Plus. Od roku 2012 mnohonásobně klesla zadluženost obou skiareálů, vzrostly investice do infrastruktury a zvýšil se zisk. Například ve Špindlerově Mlýně v období 2013–2016 společnost Melida investovala 470,574 milionu korun, což je 5,5krát víc než v letech 2008– 2011. Důležité je, že z pronájmů získávají akcionáři každoročně zhruba 60 milionů korun.
Podobný model však nebyl realizován ve středisku Harrachov. ČUS je pouze akcionářem jednoho ze subjektů – Sportovního areálu Harrachov (ČUS 56,5 %, Svaz lyžařů ČR 37,6 %, město Harrachov 4 % a společnost Sportlease 1,9 %), který provozuje skiareál. Cílem ČUS v Harrachově je od počátku vybudování sportovního centra pro přípravu české reprezentace. Bez vyřešení vlastnictví pozemků, z nichž 98 % je zastavěno trvalými stavbami SAH a navíc tvoří funkční celek, není možné realizovat připravené významné investice do modernizace technického vybavení a zázemí.
V této souvislosti však sehrává negativní roli město Harrachov. Jeho starostka Eva Zbrojová (a na ni napojené neprůhledné podnikatelské subjekty) po celou dobu vyjednávání postupuje v rozporu se soudní judikaturou a zajištěním funkčního celku.
Nejdřív chtěla pozemky získat bezúplatně, pak část za jednu korunu a následně je odkoupit za 40 milionů korun. Lobbuje a postupuje proti zájmům SAH a znehodnocuje tak nejen podíl města, které je rovněž akcionářem SAH, ale poškozuje i ostatní akcionáře. Pro svůj zájem využívá politiky, poslance, státní úředníky (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo financí) a některé novináře – magazín Reportér a pořad Reportéři ČT (Miroslav Petráček). Tato média zcela neprofesionálně šíří zavádějící informace, dezinformace nebo dokonce úplné lži a hájí tak zájmy lobbistů vystupujících v této kauze.
„Na schůzce 10. listopadu 2016 v budově ministerstva školství za účasti náměstkyně Kratochvílové, hejtmana Libereckého kraje Půty, starostky Harrachova Zbrojové, poslance Ploce a představitelů ČUS – předsedy Jansty a místopředsedy Pelty i koordinátora zamýšleného Sportovního centra Harrachov Dlouhého, to bylo právě vedení ČUS, které navrhlo Libereckému kraji a městu Harrachov, že ČUS je připravena buď pozemky sama vykoupit, nebo na ně půjčit s tím, že jediným zájmem je vznik velkého sportovního areálu, v němž budou hlavními vlastníky Svaz lyžařů ČR, město Harrachov, případně i Liberecký kraj,“ uvádí Miroslav Jansta.
Jediné skutečně „lukrativní“ pozemky, které se ve skiareálu nacházejí, vlastní již třicet let SAH a nacházejí se v blízkosti dojezdu u sjezdovky a spodní stanice lanové dráhy Alfa. Plochou jde o necelé dva hektary, na kterých chce v budoucnu SAH vybudovat hotel a zázemí pro lyžaře.
„Cíl lobbistů postupujících proti SAH je jasný – když nezískali majoritu ve skiareálech ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou, snaží se získat právě tyto pozemky. Jsou také zřejmě motivem města Harrachova či paní starostky pro nelogické jednání, kterým poškozuje zájmy SAH i obyvatel a podnikatelských subjektů v Harrachově – jejich získání by totiž mohlo být zajímavé pro následný odprodej developerům,“ uzavírá Miroslav Jansta.

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí České unie sportu (redakčně kráceno)