ZKO ČUS Zlín

Sportovní areál Harrachov ...

24.1. 2017
Sportovní areál Harrachov čeká období rozvoje a investic
Téma: Česká unie sportu

Vedení sportovního areálu se zřejmě podařilo vyřešit spor o státní pozemky na nichž leží přibližně dvě třetiny sjezdovek na Čertově hoře. Na základě kupní smlouvy je získá provozovatel střediska.

Sportovní areál Harrachov za ně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zaplatí 56,5 milionu korun, smlouvu ještě musí schválit Ministerstvo pro životní prostředí.

"Můžeme potvrdit, že společnost Sportovní areál Harrachov podepsala na konci roku 2016 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových kupní smlouvu na pozemky, na nichž leží cca dvě třetiny areálu a které si do současné doby od státu pronajímala," potvrzuje ředitel Sportovního areálu Jiří Krejčí

Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu Krkonošského národního parku a smlouva bude účinná tedy až v okamžiku, kdy k převodu zhruba 23 hektarů vydá souhlasné stanovisko MŽP. Úředníci přitom nejsou v této věci vázání žádnou lhůtou, proto není jasné kdy a zda vůbec doložku ke smlouvě vydají.

Uzavření kupní smlouvy by mělo odstranit nejistotu ohledně dalšího fungování sportovního areálu, který nyní pozemky užívá v bezesmluvním vztahu. Předchozí nájemní smlouva skončila v červnu 2015, od té doby se Sportovní areál snažil se státem dohodnout na nové, ke shodě ale nedošlo. Obě strany nenašly shodu na výši nájemného. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požadoval na základě svého znaleckého posudku navýšení nájmu z 2,2 milionu korun za rok na 3,5 milionu, posudek Sportovního areálu Harrachov naopak vycházel na 1,6 milionu.

“Platíme úhradu za užívání pozemků ve výši posudku, který jsme si nechali zpracovat a který je v podstatě shodný s revizním posudkem Komory znalců. Jako akciová společnost musíme postupovat podle zákona o obchodních společnostech a spravovat svůj majetek s péčí řádného hospodáře a tedy ani nemůžeme platit víc, než nám posudek ukládá,“ vysvětluje Krejčí.

Pokud nabude smlouva účinnost, bude tento spor vyřešen a pro Sportovní areál tak začne nová éra, která umožní investovat a rozvíjet sportoviště pro veřejnost i trénink českých reprezentantů. Podmínky dohody počítají s dorovnáním částky za bezesmluvní užívání ve výši 2,6 milionu korun plus úroky z prodlení.

Skiareál v Harrachově je s 7,3 kilometry sjezdovek pátým největším střediskem v Libereckém kraji, v celorepublikovém měřítku se dle velikosti řadí na konec čtvrté desítky v pořadí lyžařských areálů. Sportovní areál Harrachov má čtyři akcionáře, Česká unie sportu vlastní 56,5 procenta akcií, Svaz lyžařů ČR 37,6, město má čtyřprocentní podíl a Investiční společnost Sportlease 1,9 procenta.