ZKO ČUS Zlín

Harrachov si na investice počká

20.1. 2017
Harrachov si na investice počkáČUS řeší s televizí reportáž o prodeji pozemků

Perspektiva zanedbaných nebo hůře udržovaných sportovišť v Harrachově je oproti nedávným nadějím znovu temnější. Relace Tady je Janstovo odvysílaná v pondělí v magazínu Reportéři ČT přiměla ministra financí Andreje Babiše pozastavit prodej klíčových pozemků akciové společnosti Sportovní areál Harrachov (SAH), v níž má majoritu Česká unie sportu. Její předseda Miroslav Jansta považuje způsob podání problematiky, naznačující jeho osobní zájmy, za účelový a poškozující.

PRAHA – Česká unie sportu podala stížnost Radě České televize a Radě pro televizní a rozhlasové vysílání na reportáž Miroslava Petráčka, v níž je předběžně dohodnutý prodej státních pozemků v Harrachově sportovcům označen za ne zcela běžný. Podle informací deníku Sport si Rada ČT vyžádá stanovisko ředitele Petra Dvořáka, zhlédne pořad a zaujme stanovisko. Takzvaná Velká rada nemusí dělat ani to, záležitosti se řeší i u soudu a táhnou se.
Ještě déle může trvat, než se věci pohnou v samotném Harrachově, který měl být podle plánů ČUS formován jako kvalitní zázemí pro lyžařské sporty. Jestliže ministerstvo financí nezmění stanovisko zastavit prodej a místo toho vypsat výběrové řízení na nového majitele, bude trvat mnoho let, než začne nezbytná modernizace. Zájmy případného nového majitele by vůbec nemusely směřovat k vytvoření tréninkových podmínek pro sportovce.
„Myslím, že pan ministr Babiš, který sportu významně pomáhá, v tomto případě zbytečně podlehl mediálnímu tlaku, protože vše probíhalo podle zákona. Nevím, jak to chtějí vymyslet. Stále platí, že chceme pomoci, ale nevíme, jaké budou podmínky soutěže,“ krčí rameny Jansta.
Jde především o sjezdovky a přilehlé okolí, kde je nyní ČUS v nájmu a má zde stavby sloužící k provozu skiareálu, zejména zasněžovací zařízení, technické zázemí lanovek, atd. Původní smlouvu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a akciovkou Sportovní areál Harrachov, kde má ČUS hlavní slovo (menšími akcionáři jsou Svaz lyžařů, město Harrachov a Sportlease), mělo už jen schválit ministerstvo životního prostředí. Po pondělním odvysílání relace Tady je Janstovo je u ledu.
Informaci z reportáže, že prodejní částka 56 570 000 korun neodpovídá tržní ceně, Jansta odmítl poukazem na posudek. Proti vypsání výběrového řízení podle ČUS hovoří judikatura ústavního soudu, že pozemky se prodávají v rámci tzv. funkčního celku. Zde by se měly spojit s těmi, které sportovci již vlastní, a postupně by vznikal celek, jenž by se po dalších investicích mohl stát i součástí polského projektu společné zimní olympiády. Situaci komplikuje stále se měnící postoj města Harrachov. Pokud by se přece jen uvolnil odkup pozemků pro SAH, byl by to teprve počáteční z mnoha dalších potřebných investičních kroků.
Varianta s dosud neznámým majitelem, jenž by uvedenou částku v soutěži přeplatil, v sobě nese riziko zastavení provozu a ztrátu v řádu 100 milionů v daňových výnosech za rok. Nový občanský zákoník řeší splynutí stavby s pozemkem ve vlastnictví jiného majitele, a tak by následovalo dohadování o provozu na pozemcích, kde se nacházejí zařízení SAH, a na cestách, jež areálu patří.

***

PRIORITY ČUS NA TENTO ROK

? zhodnotit, co udělaly politické strany a obce pro sport, spolupracovat na metodice k využívání státních financí na obnovu sportovních zařízení
? ve větším rozjet přestavbu Sportovního centra Nymburk s investicemi 200 až 300 milionů korun
? pokračovat v rekonstrukci areálu bazénu v pražském Podolí
? v úzké spolupráci s ČOV připravit legislativní návrhy na stanovení společenské odpovědnosti firem