ZKO ČUS Zlín

ČSTV vznikl před 60 roky

20.12. 2016
ČSTV vznikl před 60 roky
Téma: Česká unie sportu


Před 60 lety, 20. prosince 1956, vznikl novým zákonem o organizaci tělesné výchovy Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV), který desítky let rozděloval přidělené státní dotace do sportu a navíc hospodařil s vlastními příjmy.
Ustavující sjezd nového orgánu se konal v březnu následujícího roku a v březnu 1990 začala působit pod zkratkou ČSTV nástupnická organizace Český svaz tělesné výchovy, kterou v roce 2013 nahradila Česká unie sportu (ČUS).
Kořeny bývalého ČSTV souvisí s Českým olympijským výborem (ČOV), který byl založen na přelomu 19. a 20. století. Jeho činnost přerušila druhá světová válka, po níž byla zase obnovena. Zákonem ze 14. července 1949 byl zřízen Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport, vlastní činnost ale prováděla Československá obec sokolská, do které byl ČOV v roce 1951 včleněn. V následujícím roce byl vydán další zákon, který ustanovil Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS). Sportovní a tělovýchovné dění bylo v té době řízeno ROH, školami, pracovními zálohami, Sokolem, armádou a Rudou hvězdou. Vprosinci 1956 vyšel zákon, který zrušil SVTVS a s platností od 1. ledna 1957 stanovil jedinou organizaci pod názvem Československý svaz tělesné výchovy.
Ustavující sjezd se konal 3. a 4. března 1957 a prvním předsedou se stal Václav Pleskot. ČOV byl součástí ČSTV až do listopadu 1989, definitivně se oddělil v dubnu 1990. Jen o několik dní dříve, 27. března 1990, po jedenáctihodinovém jednání odhlasovalo 945 z 1066 delegátů zánik monopolního Československého svazu tělesné výchovy a dalo vzniknout jeho nástupnickým organizacím, včetně ČSTV.
ČSTV v minulosti rozděloval do sportu peníze od státu i z loterijní společnosti Sazka. Před léty se ČSTV ale dostal do finančních problémů, které umocnily změny v rozdělování peněz ministerstev i krach Sazky, jejíž potíže odstartovala výstavba multifunkční arény v Libni. V roce 2013 se tak přetransformoval do České unie sportu (ČUS). Nové organizaci se pod vedením Miroslava Jansty podařilo oddlužit. ČUS aktuálně sdružuje 74 národních sportovních svazů, 8240 sportovních klubů a tělovýchovných jednot, a tím i 1,2 milionu sportovců. Letos sportovní prostředí z rozpočtu získá 3,7 miliardy korun.