ZKO ČUS Zlín

MINISTRYNĚ VE VSETÍNĚ

19.12. 2016
MINISTRYNĚ VE VSETÍNĚ
Téma: Česká unie sportu


JEDNÁNÍ. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila v pátek Vsetín. Setkala se s pozvanými pracovníky školství, zástupci České unie sportu a sportovci Zlínského kraje. Cílem setkání byla neformální diskuse s konkrétními náměty na snižování administrativní zátěže škol a další připravované změny. Tématem bylo financování regionálního školství a kariérní řád i seznámení se s tezemi zákona o sportu. V programu návštěvy ministryně Valachové bylo také setkání s žáky Základní školy Luh, jednání se zastupitelem a ředitelem školy v Jablůnce Luďkem Drlíkem a také setkání s pozvanými zástupci škol, krajského úřadu a zřizovatelů. Chvíli po poledni oficiálně přivítali ministryni Valachovou ve vestibulu městského úřadu ve Vsetíně místostarostové Simona Hlaváčová a Tomáš Pifka. Poté následovalo setkání s pozvanými sportovci a zástupci sportovních spolků regionu Vsetín. Ministryni Valachovou doprovázel na její návštěvě ve Vsetíně poslanec a zastupitel Petr Kořenek.