ZKO ČUS Zlín

Doping v Československu

12.12. 2016
Doping v ČeskoslovenskuMichala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď pohled do historie. Nad dopingem v bývalém Československu se dodnes vznáší řada otazníků. Už v šedesátých letech minulého století docházelo k podezřelým úmrtím mladých sportovců. Jedním z nejznámějších, kteří později přiznali užívání anabolických steroidů, je vzpěrač Ota Zaremba. Olympijský vítěz z roku 1980 sám říká, že ho antidopingoví komisaři nikdy neodhalili. V osmdesátých letech byl v Československu doping organizován státem a reprezentantům lékaři pomáhali s regenerací i pomocí zakázaných prostředků. S tím bývají spojovány i atletické legendy, třeba Jarmila Kratochvílová, a také Helena Fibingerová. Obě ale doping razantně popírají a ani komisaři je nikdy za nic netrestali. Kritici upozorňují na to, že světový rekord Kratochvílové na 800 metrů platí už 33 let.Navzdory pokrokům v tréninkových metodách i vybavení atletů. Fibingerová zase drží už téměř 40 let halový rekord ve vrhu koulí. Její mužský kolega Remigius Machura byl pozitivně testován v roce 1985 spolu s diskařkou Zdeňkou Šilhavou. Dostali zákaz činnosti na 2 roky. A právě na historii se ještě podíváme podrobněji s Jaroslavem Nekolou. Státem organizovaný doping v Československu v osmdesátých letech, jak vypadal?

Jaroslav NEKOLA, odborník na doping, FTVS Univerzity Karlovy v Praze
--------------------
My jsme bezprostředně po roce 89, někdy v roce 90 jsme provedli analýzu celé situace takzvaném státem řízeném dopingu v osmdesátých letech. Ono to sahalo až do zhruba poloviny sedmdesátých let a končilo to rokem 89. A ta analýza ukázala, že, já to tady jenom velice stručně zrekapituluji, že na čele toho stály politické orgány, prostě bylo politické zadání, že českoslovenští sportovci se musí dostat na úroveň bývalé NDR a Ruska, teda Sovětského svazu tehdy, a proto se musí něco udělat. Na základě těchto politických rozhodnutí dostali, dostala vláda příkaz, aby prostřednictvím ministerstva zdravotnictví zařídila vše potřebné, ministerstvo zdravotnictví zařídilo přísun léků s anabolickými látkami samozřejmě.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Ze Švýcarska, poměrně překvapivě.

Jaroslav NEKOLA, odborník na doping, FTVS Univerzity Karlovy v Praze
--------------------
Prosím?

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Ze Švýcarska poměrně překvapivě.

Jaroslav NEKOLA, odborník na doping, FTVS Univerzity Karlovy v Praze
--------------------
To byly, to byly nejrůznější cesty ze Švýcarska, nejvíc byla, byla vydaná zvláštní vyhláška, aby tedy se obcházela ta a ve spolupráci se sportovním prostředím, tedy s, tehdy funkcionáři ČSTV byly potom činěny konkrétní kroky, aby sportovci to dostávali. Sportovci museli ...

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Blaženu Švandovou právě zajímá, jestli tedy někdo studoval historii československého socialistického sportu se zaměřením na doping, tak zdá se, že jste to studovali a ví se, zda, jak a pod čím vedením doping tehdy u nás fungoval? Pokud ano, jaké osoby byly dárci a jací sportovci příjemci nebo je obava o tom mluvit?

Jaroslav NEKOLA, odborník na doping, FTVS Univerzity Karlovy v Praze
--------------------
No, to bych teď dokončil. Sportovní svazy měly za úkol nebo to sportovní prostředí mělo za úkol vytipovat sportovce, kteří budou zařazeni co takzvaného specializovaného programu, tito sportovci museli podepsat souhlas s takzvaným podpůrným režimem, protože upozorňuji, že slovo, slovo doping bylo na indexu, to se nesmělo vyslovit. Takže se to obcházelo, jaksi podpůrné látky, podpůrné programy a tak dále, ale v těch materiálech, které jsem měl možnost studovat, tak se skutečně objevilo, že musíme jít cestou aplikace anabolických steroidů, to říkám doslova, aplikace anabolických steroidů, abychom se dostali na úroveň ostatních světových velmocí. Tak to stálo.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili sportovci o tom věděli?

Jaroslav NEKOLA, odborník na doping, FTVS Univerzity Karlovy v Praze
--------------------
Sportovci, někteří o tom věděli, pokud je o tom částečně informovali lékaři, protože do celého toho systému byli zapojeni takzvaní progresivní lékaři, kteří prostě se uvolili k tomu, že nikoliv z léčebných důvodů, ale z důvodu podpory sportovního výkonu budou aplikovat anabolické steroidy jako léky.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
A měli možnost říci ne? Co se stalo v tu chvíli?

Jaroslav NEKOLA, odborník na doping, FTVS Univerzity Karlovy v Praze
--------------------
Prosím?

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud sportovci sami řekli, že ne, že se na tom podílet nebudou.

Jaroslav NEKOLA, odborník na doping, FTVS Univerzity Karlovy v Praze
--------------------
Pokud sportovci, ano, zažil jsem takové sportovce, pokud řekli, že, že do toho systému nepůjdou, tak byli prostě vyřazeni ze systému reprezentace, a dokonce ze systému středisek vrcholového sportu, kde měli zajištěný trénink.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Pohledem na historii československého sportu končí dnešní Devadesátka, jejímž hlavním hostem byl Jaroslav Nekola, odborník na doping z Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy. Děkuju vám za to, že jste byl naším hostem i za to, že jste společně s asistentkou Soňo odpovídali na dotaci i na chatu, takže vy si otázky můžete najít na našich stránkách www.hydeparkct24.cz. Stejně tak jako záznam celého dnešního pořadu. Díky. Na shledanou.

Jaroslav NEKOLA, odborník na doping, FTVS Univerzity Karlovy v Praze
--------------------
Děkuji za pozvání.